การนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดศุลกากร

รหัสหลักสูตร : 21/8627

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
• ความหมายของหมวด ตอน
• วิธีการจำแนก 4 หลัก 8 หลัก

2. วิธีการจัดประเภทสินค้าให้ถูกต้องกับพิกัดอัตราศุลกากร
• การจัดประเภทพิกัด
• กรณีสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดต่างกัน มารวมเป็นสินค้าเดียวกัน จะจัดอยู่ในพิกัดใด
• กรณีนำเข้าสินค้ายังไม่ครบชุดสมบูรณ์ เจตนา - ไม่เจตนาหลีกเลี่ยง หลบเลี่ยงพิกัดอัตราจะมีความผิดอย่างไร

3. กรณีนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะทราบได้อย่างไรว่าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด
• วิธีการค้นหา หรือดูพิกัด ค้นหาอย่างไรได้บ้าง
• ค้นหาจากระบบ Internet จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่
• สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออกได้หรือไม่

4. หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร

5. เวลาที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปรับ / ตรวจจับพิกัด ควรปฏิบัติอย่างไร

6.  ปัญหาการให้ shipping เป็นผู้จำแนกพิกัด
• กรณี shipping แจ้งพิกัดให้บริษัทฯ สำแดงผิดพลาด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ                                                                    • ในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าตัวแทนออกของหรือ shipping สามารถกระทำการแทนผู้ประกอบการได้หรือไม่
• ในกรณี sipping ใช้ User ของตัวเองในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าแต่เอกสารที่แนบเป็นชื่อบริษัทของผู้ประกอบการนำเข้า                 สามารถทำได้หรือไม่หากเกิดความผิดพลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• Siping ทำใบขนสินค้าให้เสียอากรสูงกว่าความเป็นจริงสามารถทำเรื่องขอคืนอากรได้หรือไม่

7. กรณีที่ผู้ประกอบการทราบขณะดำเนินพิธีการนำของออกว่าของที่นำเข้ามานั้นสำแดงพิกัดผิดพลาด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร                 ภาษีที่เสียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่                                                                                                        •    นำเข้ารถยนต์ประกอบสำเร็จแล้วแต่แจ้งพิกัดเป็นรถจดประกอบ
•    นำเข้าอะไหล่รถยนต์แต่สำแดงพิกัดเป็นพลาสติก
•   นำเข้าอะไหล่รถยนต์แต่สำแดงพิกัดเป็นเหล็กแผ่น หรือเหล็กรีด
•    นำเข้าสินค้าสุขภาพ เพื่อนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่สินค้าสุขภาพ
•   นำเข้าเครื่องจักรแต่ยังไม่สมบูรณ์ต้องเข้ามาประกอบในไทยต้องเสียพิกัดใด
•   กรณีผลิตสินค้าในไทยแล้วส่งออกไปเก็บไว้ที่ต่างประเทศแล้วนำกลับเข้ามาเพื่อขายต้องเสียอากรหรือไม่อย่างไร

8. สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบเกี่ยวกับการตีความพิกัดศุลกากรล่วงหน้า
•   หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการสอบถามพิกัดล่วงหน้า
•    หากต้องการยกเลิกคำร้องสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
•    หากกรมศุลกากรได้ชี้พิกัดแล้ว แต่นายด่านที่ตรวจปล่อยสินค้าไม่เห็นด้วยกับพิกัดดังกล่าวจะทำอย่างไร
•    กรณีผู้ประกอบการยังไม่ได้สั่งซื้อของ ไม่มีรายละเอียดสินค้า สามารถยื่นสอบถามพิกัดล่วงหน้าได้หรือไม่
•    กรณีสินค้าได้เคยมีการวินิจฉัยพิกัดไปแล้ว ต่อมานำเข้าสินค้าเดิมแต่รุ่นใหม่ที่รายละเอียดเปลี่ยนไปเล็กน้อย
สามารถใช้พิกัดเดิมได้หรือไม่ ?
9. เกรณีกรมศุลกากรได้มีการชี้พิกัดล่วงหน้าแล้ว จะมีผลย้อนหลังกับสินค้าที่เคยนำเข้ามาหรือไม่
• หากผลการพิจารณาแตกต่างกับพิกัดที่เคยนำเข้า ผู้ประกอบการจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือไม่

10. กรณีที่ผู้ประกอบการทราบขณะดำเนินพิธีการนำของออกว่าของที่นำเข้ามานั้น สำแดงพิกัดผิดพลาด จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร
ภาษีที่เสียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่

11. ข้อควรระวังในการนำพิกัดมาใช้สำหรับการส่งออกสินค้าจากปัญหาจริงของผู้เชี่ยวชาญตรง

12. เมื่อให้ศุลกากรวินิจฉัยพิกัดให้แต่ผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยมีทางแก้อย่างไร                                                                 •    ระยะเวลาในการที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตอบกลับ
•    สามารถยื่นให้ศุลกากรวินิจฉัยพิกัดได้ล่วงหน้าหรือไม่

13. การเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะเสียพิกัดในอัตราที่ถูกจะมีโทษอย่างไร

14. ทษสูงสุดของการจำแนกพิกัดไม่ถูกต้อง ทั้งเจตนาและไม่เจตนา                                                                              •    โทษปรับ    
•     เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba