เจาะประเด็นความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับทุกกิจการ

รหัสหลักสูตร : 21/1500

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับทุกกิจการ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท 
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

• พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการด้านความปลอดภัยและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โพสต์ เมนต์ แชร์
ฝากร้าน E-mail ก่อกวน ฯลฯ รวมการกระทำที่เสี่ยงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
• กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่คนทำเว็บ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และเจ้าของกิจการบริษัทต้องระวัง
• โฆษณาขายสินค้า/ บริการอย่างไรถือว่าผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จุดชี้ที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
• ประเด็นความเสี่ยงของการโพสต์ และเมนต์ ที่ Admin เพจต้องระวัง และตรวจสอบไม่ให้เกิดขึ้นหากปล่อยให้มีในเพจ
ถือเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด!

วิทยากรโดย อาจารย์กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ และอาจารย์ภัทรพันธ์ ไพบูลย์

หัวข้อสัมมนา

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
1 .ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างฉบับ
ปี 2550 กับฉบับแก้ไขล่าสุดปี 2560
2. Update กฎหมาย(ลูก) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ บังคับใช้ 22 กรกฎาคม 2560
3. ขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมาย พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4. การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
• ความผิดฐานส่งสแปม
• ความผิดต่อความมั่นคง
• การนำเข้าข้อมูลเท็จ
• ลงเนื้อหาผิดกฎหมาย
• การเผยแพร่ภาพตัดต่อ
5. ข้อกำหนดในการรับโทษ ผู้กระทำเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นบริษัท ใครต้องรับผิดชอบ
6. ถ้าพนักงานกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ บริษัทต้องร่วมรับผิด
ทุกกรณีหรือไม่
• ความผิดส่วนตัว, ผู้ร่วมกระทำความผิด
• พนักงานทำในนามบริษัทต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร
• อย่างไรถือว่าบริษัทรับรู้รับทราบ
• พนักงานทำตามคำสั่งบริษัท ถือว่าผิดหรือไม่
7.ขอบเขตอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
8.ความรับผิดและบทลงโทษตาม พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
• โทษปรับ/จำคุก แต่ละฐานความผิด
9.กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่เจ้าของกิจการ และบริษัทต้องระวังไม่ให้เป็นความผิดตาม พรบ.
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
• เทคนิคการฝากร้านใน Facebook, IG อย่างไรไม่ถูกปรับ
• ส่ง SMS โฆษณา รบกวนผู้รับ ต้องปฏิบัติอย่างไร ให้สามารถยังคงส่งข้อความต่อได้และไม่ถูกปรับ
• เผลอกด Share ถือเป็นการเผยแพร่ ข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่น หรือเข้าข่ายเป็นความผิด
ต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ต้องรับผิดร่วม
• ส่ง Email ขายของ ทำไมถูกปรับ
• แค่กด Like กด Share ทำไมติดคุก!!
• เพจที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น หากพบข้อความที่ผิดตามกฎหมายเจ้าของเพจต้องร่วมรับผิดหรือไม่อย่างไร
10.โพสต้องห้าม!! ที่แอดมิน เจ้าของกิจการ และบริษัทต้องรู้!!
• การโพสเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน
• เกี่ยวกับผู้เสียชีวิต
• การโพสกล่าวถึงผู้อื่น
11.ผิดตาม พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯแล้ว ต้องรับผิดตามกฎหมายอื่นอีกหรือไม่
12.ข้อระวัง!! การละเมิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์
• กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต
• กฎหมายลิขสิทธิ์ ที่คนทำเว็บและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องระวัง
• ข้อความ
• บทความ
• เพลง
• รูปภาพ
• วิดีโอ
• ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ผิดตามกฎหมายใหม่หรือไม่
• การตัดครอปรูปโดยรูปนั้นไม่นำชื่อเจ้าของภาพแล้วนำไปใช้ในเว็บตัวเอง หรือแชร์ทาง Social Network
• รูปใน Facebook ถูก copy ไปใช้ในทางเชิงพาณิชย์
• embed วีดีโอจาก YouTube แปะใส่ในหน้าเว็บตนเองผิดกฎหมายหรือไม่
• การเรียกเรตติ้งโดย แชร์ภาพของ fan page อื่น
13.ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจริง

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูล และผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูล
2. การแจ้งเตือน การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
3. การให้ความยินยอมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียน ตรวจสอบ และอุทธรณ์
5. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
6. มาตรการด้านความปลอดภัยและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
7. การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎหมายบังคับใช้
8. โทษเมื่อฝ่าฝืนทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษทางปกครอง
9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนท้ายนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์
อาจารย์ภัทรพันธ์ ไพบูลย์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba