โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 46 (จ.ชลบุรี)***เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/8203/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 31,030 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 32,100 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 46

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ  รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ  รอ ชม.

 

การทำธุรกิจในปัจจุบันต้องรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการตลาดและการแข่งขันทางธุรกิจ
แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวังมากเป็นพิเศษคือเรื่องของ “ภาษีอากร” เพราะถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของ
กฎหมายภาษีก็อาจจะทำให้เสียภาษีไม่ถูกต้อง ถูกปรับและอาจทำให้ถึงขั้น “ล้มละลาย” ได้
หลักสูตร Tax Management Strategies เป็นหลักสูตรที่ได้รวบรวมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรที่สำคัญ โดย
รวบรวมเนื้อหาไว้อย่างเข้มข้นเหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ นักบริหาร นักบัญชี นักกฎหมาย ที่ปรึกษาและผู้ที่อยู่ใน
วงการภาษีอากรทุกฝ่ายโดยการอบรมโครงการนี้จะเน้นเนื้อหาทางกฎหมายตามประมวลรัษฎากรทั้งระบบ เช่น
ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
อย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการนี้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ…จากการถ่ายทอดของ
วิทยากรระดับประเทศ

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์เสริมศักดิ์ มัยญะกิต อาจารย์สุขวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

• นักบริหารภาษียุคใหม่ (Modern Management & Tax)

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Incomr Tax)

• ภาษีีหัก ณ ที่จ่าย (Withholdding Tax)

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

• อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)

• การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

• อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

• การวางแผนภาษี (Tax Planning)

• การตรวจสอบภาษี (Tax Audit)

• ฝึกปฏิบัติ (Workshop)นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 รอ 0 0 0 รอ

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์เสริมศักดิ์ มัยญะกิต
อาจารย์สุขวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel
โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บายโซฟิเทล
485/1 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เว็บไซต์ http://hotelbaraquda.com/th/
โทรศัพท์ :
038 769 999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba