โครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 45**เลื่อน**โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

รหัสหลักสูตร : 21/8203/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 39,590 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 41,730 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรโครงการอบรมพิเศษ Tax Management Strategies รุ่น 45

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

เรียนรู้ภาษีอากรทั้งะบบจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีระดับประเทศ

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ อาจารย์ชุมพร เสนไสย อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์เสริมศักดิ์ มัยญะกิต อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

• นักบริหารภาษียุคใหม่ (Modern Management & Tax)

• ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)

• ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Incomr Tax)

• ภาษีีหัก ณ ที่จ่าย (Withholdding Tax)

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)

• อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Agreement)

• การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

• อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

• การวางแผนภาษี (Tax Planning)

• การตรวจสอบภาษี (Tax Audit)

• ฝึกปฏิบัติ (Workshop)นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 รอ 0 0 0 รอ

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์มงคล ขนาดนิด
อาจารย์เสริมศักดิ์ มัยญะกิต
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba