พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562 ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กร**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5141

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,033 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 2,782 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562
ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

• พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์คืออะไร? มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร
• ประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกต้องให้ความสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัย
• เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามและรูปแบบอาชญากรรมต่างๆทางไซเบอร์

 

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แตกต่างจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไร

3. พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีผลบังคับใช้กับใคร

4. พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีอะไรบ้าง มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างไร
• นโยบายและแผน การบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์

5. ระดับของภัยคุกคามทางไซเบอร์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ
• ระดับไม่ร้ายแรง
• ระดับร้ายแรง
• ระดับวิกฤติ

6. ความรับผิดและบทลงโทษ หากผิด พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ

7. แนวทางปฏิบัติขององค์กร ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

8. เทคโนโลยีปัจจุบัน สำหรับตรวจจับและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์

9. Case Study ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และวิธีการป้องกัน

10. ขั้นตอนทางกฎหมายเมื่อถูกคุกคามทางไซเบอร์


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba