เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ (On the Job Training Technique) (หลักสูตรใหม่2562)***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7216

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ
(On the Job Training Technique)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการสอนงานแบบ OJT : On the Job Training

2. ประโยชน์ของการสอนงานแบบ OJT

3. บทบาทหัวหน้างานหรือผู้สอนงาน ที่มีต่อการสอนงาน OJT

4. หลักการสอนงานแบบ OJT

5. การวิเคราะห์งาน กำหนดเนื้อหา/เวลา ที่เหมาะสมสำหรับการสอนงานแบบ OJT

6. คุณสมบัติของผู้สอนงานมืออาชีพ
- เป็นผู้มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในงาน
- จรรยาบรรณ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- บุคลิกภาพ มารยาทที่ดี และข้อควรระวัง
- จิตวิทยาการเรียนรู้ การฝึกฝนความมั่นใจ

7. การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการสอนงาน
- เทคนิคการพูด การสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการสอนงาน - Workshop การพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ

8. Workshop การจัดทำแผนการสอนงาน และการเตรียมการสอนงาน

9. Workshop การฝึกการสอนงานแบบ OJT

10. สรุป ถาม-ตอบ ประเด็นต่าง ๆ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba