9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/7257

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


9 Soft Skills for Smart Work : 9 ทักษะสู่การทำงานแบบมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

Soft Skill เป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับงานวิชาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
มีทักษะ ทางเทคนิค(Technical Skills) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี การพัฒนา Soft Skills เรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพ ให้ก้าวรุดหน้าไป
อีกขั้นหนึ่ง

 

วิทยากรโดย อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

หัวข้อสัมมนา

1. ความแตกต่างระหว่าง Technical Skills กับ Soft Skills

2. ทำไม Soft Skills จึงเป็นเรื่องสนุกและเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ?

3. แบบทดสอบเพื่อสำรวจประเมิน Soft Skills

4. กรณีศึกษาที่น่าสนใจของการใช้ Soft Skills สำหรับนักวิชาชีพ

5. กรณีศึกษาบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จ กับการใช้ Soft Skills อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผลสำรวจระดับทักษะที่พบและจำเป็นต้องมีของคนทำงาน (Leadership Test)

7. 9 Soft Skills for Professional : เทคนิคการสร้างและพัฒนา Soft Skills
• Descriptive Writing Skills : การเขียนเชิงบรรยาย
• Communication Skills : ศิลปะการสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(การ Brief – การรับ Brief / การ React / การรายงาน / การสรุป)
• Technology Skills : ทักษะทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์และการใช้สื่อ online เพื่อ การทำงาน
• Presentation Skills : การนำเสนอ - Advisory Skills : ทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำ
• Big picture thinking Skills: การคิดเชิงภาพรวม
• Analytical thinking Skills : การคิดเชิงวิเคราะห์
• Self-confidence : การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและทีมงาน
• Time management (for Team) Skills : การบริหารเวลาสำหรับทีมงาน

8. ทำแบบทดสอบการประเมินตนเองหลังการอบรม

9. ถาม-ตอบปัญหา


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba