ทำอย่างไรถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ ...ไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ...

รหัสหลักสูตร : 21/17035

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ทำอย่างไรถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ ไม่ให้ถูกสรรพากรตรวจสอบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

• เทคนิค
• จุดเสี่ยง
• จัดการจุดเสี่ยง เลี่ยงความเสียหาย
- 4 เทคนิคเตรียมพร้อมเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ
- Update!!! การจัดทำบัญชีเดียว
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงบัญชีกิจการด้วยระบบ Data Analytics ของสรรพากร
- วิธีรับมือกับการทำงานบัญชี ในยุค National e-Payment และคู่มือปฏิบัติงานภาษี
- การตรวจสอบใบกำกับภาษี สรรพากรเข้ม!!! ออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมเสี่ยงติดคุก โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ!!!!
- เจาะประเด็นความเสี่ยงของกิจการที่สรรพากรเพ่งเล็ง เสี่ยงถูกสรรพากรเข้าตรวจ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. Update แนวทางการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร และนโยบายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร

2. CHECKLIST ความเสี่ยงของกิจการที่สรรพากรเพ่งเล็ง เสี่ยงถูกเข้าตรวจกิจการ!

- ความเสี่ยงจากแบบแสดงรายการเสียภาษีที่ต้องระวัง!
- ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน ทำไม? ถือเป็นความเสี่ยง
- มียอดสั่งซื้อวัตถุดิบสูง แต่ยอดขายตก
- รายจ่ายภาคพิสดาร
- ค่าใช้จ่ายผิดรอบระยะเวลาบัญชี
- มีภาษีชำระเกินแต่ไม่ขอคืนภาษีเสี่ยงต่อสรรพากรเข้าตรวจสอบจริงหรือไม่

3. จุดที่ต้องระวัง! บัญชีเดียว (10 ประเด็น สรรพากรตรวจสอบจัดทำบัญชีเดียวจริงหรือไม่?)
- งบการเงินมีปัญหาทำอย่างไรให้ถูกใจและถูกต้อง
- สิ่งที่เจ้าของกิจการต้องทราบในการจัดทำบัญชีเดียว
- การจัดทำบัญชีเดียวมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ต่อกิจการ
- ความแตกต่างบัญชีแบบเดิมกับบัญชีเดียว
- เอกสารที่ใช้ประกอบในการจัดทำบัญชีเดียวทำอย่างไรให้ถูกต้อง
- บัญชีเดียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร

4. 10 จุดเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงบัญชีด้วยระบบ Data Analytics ของกรมสรรพากร

5. อย่าตกใจ! ถ้าถูกสรรพากรตรวจสอบ เทคนิคการรับมือกับสรรพากรเมื่อกิจการถูกเรียกตรวจสอบภาษี

- 4 เทคนิคเตรียมความพร้อมเมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ
- ระวังออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอมเสี่ยงติดคุก โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ! สรรพากรตรวจเข้มใบกำกับภาษีปลอม
- การตรวจนับสต็อกสินค้า การตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี
- เทคนิคการชี้แจง และการโต้แย้งข้อพิพาทเมื่อเข้าพบเจ้าพนักงาน
- การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจงกับสรรพากร
- การอุทธรณ์
- การขอลดเบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม

6. รู้ทันอำนาจประเมินความผิดของเจ้าหน้าที่ประเมินที่กิจการไม่ควรพลาด!

7. วิธีรับมือกับการทำงานบัญชี ในยุค National e-Paymentและคู่มือปฏิบัติงานภาษีเพื่อการทำงานของนักบัญชี

8. การวางแผนบริหารความเสี่ยงทางภาษี/ การจัดการด้านภาษีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกิจการ

- จัดการจุดเสี่ยง เลี่ยงความเสียหาย

9. Case Studies การตรวจสอบภาษีจาก Case จริงของเจ้าพนักงานประเมิน/ พนักงานตรวจสอบ
- ตัวอย่างข้อพิพาทและคดีความในการถูกตรวจสอบภาษี

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba