ปัญหาภาษีให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และการวางแผนภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/8029

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาภาษีให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และการวางแผนภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์  ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1.สิ่งที่ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินต้องทราบ
2.ความหมายของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
3.หลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
4.ภาระภาษีที่สำคัญที่กระทบต่อธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
5.การประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จะเลือกประกอบธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
6.ประเภทของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
7.การให้เช่าเป็นที่อยู่อาศัย กับ การให้เช่าประกอบธุรกิจความแตกต่างที่ต้องระมัดระวัง
8.การให้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจมีประเภทใดบ้างและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
9.การให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมีประเภทใดบ้างและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
10.การให้เช่าทรัพย์สินถือเป็นเงินได้ประเภทใดตามประมวลรัษฎากร
11.อย่างไรถือเป็นการให้เช่าสังหาริมทรัพย์
12.อย่างไรถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
13.ให้เช่าสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์ มีภาระภาษีแตกต่างกันอย่างไร
14.การให้เช่า กับ การเช่าช่วง แตกต่างกันอย่างไร
15.การโอนสิทธิการเช่ามีภาระภาษีอะไรบ้าง
16.การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างไรจึงจะยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
17.การเรียกเก็บเงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินจอง หรือเงินมัดจำจากผู้เช่าถือเป็นเงินได้หรือไม่
18.เงื่อนไขการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินจองหรือเงินมัดจำอย่างไรจึงจะยกเว้นไม่ถือเป็นเงินได้
19.การคืนเงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินจอง หรือเงินมัดจำให้กับผู้เช่า แต่ได้มีการหักค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซมที่ลูกค้าทำเสียหายไว้ มีภาระ ภาษีหรือไม่
20.การริบเงินล่วงหน้า เงินประกัน เงินจอง หรือเงินมัดจำมีภาระภาษีอะไรบ้าง
21.การเรียกเก็บเงินค่าเช่าอสังหริมทรัพย์มีภาระภาษีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง
22.การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ทำสัญญาเช่าได้หรือไม่
23.การทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องกำหนดระยะเวลาเช่าหรือไม่
24.ถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาของสัญญาเช่าจะคำนวณรายได้อย่างไร
25.การเสียอากรแสตมป์ของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์มีหลักเกณฑ์อย่างไร
26.การคำนวณอากรแสตมป์ของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องชำระ
27.ข้อยกเว้นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
28.การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียอากรแสตมป์เป็นดวงแสตมป์หรือตัวเงิน
29.การแยกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กับ สัญญาบริการส่วนกลางทำได้หรือไม่
30.กิจการควรแยกสัญญากับลูกค้าอย่างไรจึงจะเสียภาษีอากรได้ถูกต้อง
31.สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กับ สัญญาบริการมีภาระภาษีอากรแตกต่างกันอย่างไร
32.การรับรู้รายได้ของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างแนวปฏิบัติที่สำคัญ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba