วิธีปฏิบัติทางภาษีอากรที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เเละความเสี่ยงที่อาจถูกสรรพากรประเมิน

รหัสหลักสูตร : 23/4916

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การเสียภาษีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการ จุดที่สรรพากรใช้ประเมินการเสียภาษี

2. สิทธิทางภาษี อะไรบ้างที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อไม่ให้เสียภาษีสูง

3. “ความเสี่ยง” ที่ทำให้เสียสิทธิทางภาษี จุดที่ต้องไม่พลาด

4. จุดที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่

5. จัดการเอกสารประกอบการซื้อ - ขาย และการชำระเงินที่มีปัญหาทางบัญชีและภาษีอากร

6. ค่าใช้จ่ายช่วงสิ้นปีที่ต้องจัดการเพื่อไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน

• ค่าใช้จ่ายจากการส่งเสริมการขาย

• ค่ารับรอง

• ของขวัญปีใหม่

• สวัสดิการพนักงาน

7. เคลียร์เอกสารทางบัญชีเพื่อการปิดบัญชีสิ้นปี

8. การจัดการสินค้าคงเหลือสิ้นปีเพื่อการบันทึกบัญชีในรอบบัญชีถัดไป และการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี

9. ประเด็นที่จะถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรจะประเมินภาษีย้อนหลัง

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba