เจาะปัญหาภาษีซื้อ ภาษีขาย และการเฉลี่ยภาษีตามกฎหมาย พร้อม Workshop การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

รหัสหลักสูตร : 21/1153

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะปัญหาภาษีซื้อ ภาษีขาย และการเฉลี่ยภาษีตามกฎหมาย พร้อม Workshop การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

 • วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อที่ไม่ควรพลาด สำหรับกิจการ ที่มีทั้ง VAT และ Non VAT
 • ข้อควรระวัง ในการลงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย พร้อมเทคนิคภาษีซื้อที่นำไปขอคืน
 • เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม และวิธีการขอลดเบี้ยปรับ กรณีเสียภาษีไม่ถูกต้อง

หัวข้อสัมมนา

1. เอกสารสำคัญเกี่ยวกับภาษีซื้อ-ภาษีขายตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • ใบกำกับภาษีเต็มรูป
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบลดหนี้
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารออกเป็นชุด
2. วิธีการและรูปแบบใบกำกับภาษีใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ผลกระทบเกี่ยวกับภาษีซื้อ ภาษีขาย กรณีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
3. ความหมายของสถานประกอบการ สำนักงานใหญ่สาขา กับปัญหาการใช้ภาษีซื้อ
4. ใบกำกับภาษีระบุสาขา หรือสำนักงานใหญ่ สามารถนำมาใช้ขอคืนภาษีซื้อที่สาขาอื่นได้หรือไม่
5. ปัญหาและวิธีการแก้ไข ภาษีซื้อ
 • ใบกำกับภาษีที่มีการพิมพ์ เขียนด้วยมือ หรือใช้ตรายางประทับในฉบับเดียวกัน
 • ใบกำกับภาษี “สาขาที่ซื้อ” หรือ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ” เขียนเติมด้วยมือ,ใช้ตรายางประทับใช้ได้หรือไม่
 • ภาษีซื้อจ่ายจริง แต่ชื่อในใบกำกับภาษีไม่ใช่ชื่อบริษัท
 • ใบกำกับภาษีซื้อที่ผู้ออกแก้ไขที่อยู่บนใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษีชำรุด เสียหาย สูญหาย
 • ย้ายที่อยู่แต่ใบกำกับภาษียังระบุที่อยู่เดิม
6. ปัญหาภาษีซื้อ กรณีนำเข้าสินค้า-บริการที่ต้องระวัง
7. ข้อควรระวัง พร้อมเทคนิคภาษีซื้อที่นำไปขอคืนหรือเครดิตได้และภาษีซื้อต้องห้าม
 • อย่างไรถือเป็นภาษีซื้อเกี่ยวเนื่องกับกิจการ
 • ซื้อของมาบริจาค
 • รายจ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย, ค่ารับรอง
8. การตรวจสอบภาษีซื้อและการขอคืนภาษีซื้อ
9. วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อที่ไม่ควรพลาด สำหรับกิจการที่มีทั้ง VAT และ Non VAT
 • การประมาณการรายได้ และปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อ
10. ข้อดี-ข้อเสีย ของการปรับปรุงภาษีซื้อทุกปี
11. การออกใบกำกับภาษีและการแก้ปัญหาภาษีขายออกอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ติดคุก
 • ขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาด, ต่ำกว่าราคาทุนต้องเสียภาษีขายอย่างไร
 • ขายสินค้าให้ร้านรับซื้อของเก่า
 • ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ
 • ลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี ลูกค้าไม่ให้ชื่อที่อยู่
 • ลูกค้าให้ระบุในรายการผู้ซื้อว่า “เงินสด”
12. วิธีการนำภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขาย เครดิตภาษี
 • เสียภาษีคลาดเคลื่อนจะยื่นเพิ่มเติมอย่างไร มีบทลงโทษหรือไม่
13. หน้าที่และความรับผิดเกี่ยวกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย
14. Workshop วิธีการลงรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

 • รูปแบบรายงานที่ต้องจัดทำ
 • การนำสินค้าหรือบริการไปใช้ในกิจการที่เป็น VATหรือ NON VAT ลงรายงานภาษีอย่างไร
15. ข้อควรระวัง ในการลงรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย กรณีมีหลายสถานประกอบการ
 • มีสถานประกอบการแต่ไม่ได้ดำเนินกิจการต้องทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • ใบกำกับภาษีซื้อต้องห้ามผลจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, สาขา, สำนักงานใหญ่ ผู้ซื้อมาเขียนเองหรือใช้ตรายางประทับได้หรือไม่
 • การลงรายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย จากเอกสารออกเป็นชุด
16. เทคนิคการนำภาษีซื้อต้องห้ามมาลงเป็นรายจ่าย
17. วิธีการปรับปรุงรายงานภาษี รายงานภาษีซื้อ ภาษีขายกรณีที่นำส่งไว้ผิดพลาด คลาดเคลื่อน
18. เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม และวิธีการขอลดเบี้ยปรับกรณีเสียภาษีไม่ถูกต้องและกรณีนำใบกำกับภาษีที่ไม่มีสิทธิขอคืนมาใช้
19. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba