สูตรสำเร็จระบบบัญชีและการควบคุมภายในโรงแรม Resort, Bangalow, Serviced Apartment, Condotel แบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2222

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ความเข้าใจในธุรกิจ
1. ลักษณะงาน, ผังการจัดองค์กร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆในธุรกิจโรงแรม เช่น บริษัททัวร์, บริษัทตัวแทนขายสมาชิกห้องพัก, บริษัทคู่ค้าต่าง ๆ ที่นักบัญชีต้องทราบ
2. ลักษณะการเกิดรายได้ค่าห้องพักและรายได้อื่น ๆ ในห้องพัก
3. การควบคุมภายในรายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าบริการอื่น ๆระบบบัญชีและการควบคุมภายใน คุณมีความเข้าใจในด้านต่างๆเหล่านี้พอที่จะสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
1. ธุรกิจที่เข้าลักษณะกิจการโรงแรมมีธุรกิจใดบ้าง
- โรงแรม
- Resort
- Resort & health service
- Guest house
- Bungalow
- Home Stay
- Service Apartment
2. การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในจากธุรกรรมของธุรกิจโรงแรม
- ห้องพัก
- ห้องอาหาร
- เช่าสถานที่
- ห้องจัดเลี้ยง
3. การรับรู้รายได้-รายจ่ายของธุรกิจโรงแรมรายได้
- การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
- รายได้รับล่วงหน้าค่าห้องพัก
- รายได้ข้ามรอบระยะเวลาของบัญชี
- รายได้จากการขายห้องพักที่อยู่ต่างประเทศ
- รายได้อื่น ๆ
* การรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
* รายได้จากการโฆษณา
* ให้บริการโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าบริการ Internet
ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่าย Sale ในต่างประเทศจะบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายอย่างไร
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับเว็ปจองห้องพัก ตัวแทนจําหน่าย
- ค่าบริหารงาน (Chain) ที่จ่ายให้กับต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดบูธในงานท่องเที่ยวต่าง ๆ
- จ่ายค่าประกันภัยต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
- การ Renovate ห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง อาคาร โรงแรมใหม่จะบันทึกบัญชีทรัพย์สินอย่างไร
- การซื้อและค่าปรับปรุงสินทรัพย์ของโรงแรมจะถือเป็นทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
4. การควบคุมภายในของระบบต่าง ๆ
- เงินสด
- ลูกหนี้
- การจัดซื้อ
- สินค้าคงเหลือ
5. Case Study การทุจริตและการรั่วไหลที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สงกรานต์ ติระนนท์

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba