การนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

รหัสหลักสูตร : 21/8627

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การนำเข้า-ส่งออกกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
• วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
• หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร

วิทยากรโดย อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

หัวข้อสัมมนา

1. เทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
ความหมายของหมวด ตอน
วิธีการจำแนก 4 หลัก 8 หลัก

2. วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
การจัดประเภทพิกัด
กรณีสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดต่างกัน มารวมเป็นสินค้าเดียวกัน จะจัดอยู่ในพิกัดใด
กรณีนำเข้าสินค้ายังไม่ครบชุดสมบูรณ์ จะเสียเข้าพิกัดใด

3. กรณีนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะทราบได้อย่างไรว่าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด
วิธีการค้นหา หรือดูพิกัด ค้นหาอย่างไรได้บ้าง
ค้นหาจากระบบ Internet จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่
สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของพิกัดศุลกากรก่อนนำเข้า-ส่งออกได้หรือไม่

4. หากมีปัญหาพิกัด ควรจะปฏิบัติอย่างไร

5. เวลาที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าปรับ / ตรวจจับพิกัด ควรปฏิบัติอย่างไร

6. ปัญหาการให้ sipping เป็นผู้จำแนกพิกัด
• กรณี shipping แจ้งพิกัดให้บริษัทฯ สำแดงผิดพลาด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• ในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าตัวแทนออกของหรือ shipping สามารถกระทำการแทนผู้ประกอบการได้หรือไม่
• ในกรณี shipping ใช้ User ของตัวเองในการสอบถามพิกัดล่วงหน้าแต่เอกสารที่แนบเป็นชื่อบริษัทของ
ผู้ประกอบการนำเข้าสามารถทำได้หรือไม่หากเกิดความผิดพลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• Shipping ทำใบขนสินค้าให้เสียอากรสูงกว่าความเป็นจริงสามารถทำเรื่องขอคืนอากรได้ หรือไม่

7. กรณีที่ผู้ประกอบการทราบขณะดำเนินพิธีการนำของออกว่าของที่นำเข้ามานั้นสำแดงพิกัดผิดพลาด
จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ภาษีที่เสียไว้ (เกิน) สามารถขอคืนได้หรือไม่แก้ไขอย่างไร ภาษีที่เสียไว้ (เกิน)
สามารถขอคืนได้หรือไม่

8. สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบเกี่ยวกับการตีความพิกัดศุลกากรล่วงหน้า
• กรณี shipping แจ้งพิกัดให้บริษัทฯ สำแดงผิดพลาด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
• หากต้องการยกเลิกคำร้องสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
• หากกรมศุลกากรได้ชี้พิกัดแล้ว แต่นายด่านที่ตรวจปล่อยสินค้าไม่เห็นด้วยกับพิกัดดังกล่าวจะทำอย่างไร
• กรณีผู้ประกอบการยังไม่ได้สั่งซื้อของ ไม่มีรายละเอียดสินค้า สามารถยื่นสอบถามพิกัดล่วงหน้าได้หรือไม่

9. กรณีศุลกากรได้มีการชี้พิกัดล่วงหน้าแล้ว จะมีผลย้อนหลังกับสินค้าที่เคยนำเข้ามาหรือไม่
หากผลการพิจารณาแตกต่างกับพิกัดที่เคยนำเข้า ผู้ประกอบการจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือไม่

10. ข้อควรระวังในการนำพิกัดมาใช้สำหรับการส่งออกสินค้าจากปัญหาจริงของผู้เชี่ยวชาญตรง

11. การเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะเสียพิกัดในอัตราที่ถูกจะมีโทษอย่างไร

12. โทษสูงสุดของการจำแนกพิกัดไม่ถูกต้อง ทั้งเจตนาไม่เจตนา

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba