เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/7246

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่

  • หลักสูตรที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการที่จะบริหาร 60 นาที 24 ชั่วโมง 365 วัน ที่ทุกคนมีอยู่เท่าเทียมกัน ให้สามารถสร้างผลงานที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมศึกษาสาเหตุของการสูญเสียเวลา (Time Wasters) และการบริหารจัดการเวลาภายใต้รูปแบบการ ทำงานยุคใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน และการวางแผนการทำงานให้เหมาะสม กับลักษณะงาน เพื่อลดขั้นตอนสร้างระบบ และกระจายแบ่งงานอย่างเหมาะสม พร้อม Workshop เพื่อ การนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
หัวข้อสัมมนา

1. วิสัยทัศน์ (Vision) และความสำคัญของการวางแผนงานกับการบริหารเวลา
2. ความสำคัญของการใช้เวลาในการวางแผนการทำงานที่แตกต่างกัน

- ผู้บริหาร
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- พนักงานระดับปฏิบัติการ
3. วิเคราะห์และขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลา (Time Wasters)
4. หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการบริหารเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5. เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของงานและเอกสาร

- กฎ 80/20 ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- การกำหนดความเร่งด่วนของงาน
6. เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan)
- แนวคิดในการวางแผนเพื่อสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ)
- การวางแผนเกี่ยวข้องกับ “เวลา” และการบริหารเวลาอย่างไร?
- การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินงานของแผนงาน
- องค์ประกอบของ “กระบวนการวางแผนงาน”
7. การตั้งเป้าหมายและการวางแผน Goal Setting & Planning
- การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
- กรอบการทำแผนปฏิบัติงาน
- แผนปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการทำงาน
- ความเสี่ยงของแผนงานและการจัดการความเสี่ยง
8. เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับการวางแผนงานและบริหารเวลา
9. Workshop / ภาคปฏิบัติ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

สถานที่

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
2 ซอย สุขุมวิท 23 แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 204 5888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba