ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล Effective Orientation***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7140

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปฐมนิเทศอย่างมีประสิทธิผล

• การสร้างความประทับใจ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง

• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย คณะผู้บริหาร การทำงานอย่างถูกต้อง

• เรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ในการอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน

• เพื่อสร้างการเริ่มทำงานอย่างมั่นใจและมองเห็นอนาคตในการทำงานอยู่กับองค์การได้ยั่งยืน

 

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการปฐมนิเทศ
• วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ
• ประโยชน์ของการปฐมนิเทศที่ส่งผลต่อพนักงานและองค์กร
2. การเตรียมการในการปฐมนิเทศและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ
3. ใครคือผู้ที่จะมาพูดในการปฐมนิเทศให้ประสบความสำเร็จที่สุด
• เนื้อหาสาระที่สร้างความประทับใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
4. Role play ผู้เล่นบทการปฐมนิเทศ: HR กับผู้จัดการสายงาน
5. กระบวนการของการปฐมนิเทศ
• รูปแบบ: ทางการและไม่เป็นทางการ
• วิธีการ: บอกเล่า แสดงให้ดูให้ปฏิบัติจริง
• เนื้อหาสาระ: เนื้องาน ตัวบุคคล เพื่อนร่วมงาน
6. สิ่งที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการปฐมนิเทศ
• ระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับขององค์กร
• สวัสดิการของบริษัท
• โอกาสและความก้าวหน้าในสายการทำงาน
• โครงสร้างขององค์กร
• แผนธุรกิจ Vision Mission เป้าหมายขององค์กร
7. บุคคลใดบ้าง? ที่เกี่ยวข้อง ในการปฐมนิเทศและเกี่ยวข้องอย่างไร? การติดตามผลจากผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
• ผู้จัดการสายงาน
• HR
• พนักงานใหม่
8. การประเมินผลการปฐมนิเทศ : 10 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
9. ตัวอย่างและกิจกรรม : การจัดการปฐมนิเทศ
10. ภาคปฏิบัติ: การกล่าวต้อนรับและการเชิญประธาน
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วิบูลย์ พลพบู

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba