การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

รหัสหลักสูตร : 21/3302

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

● เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารสายงานธุรการ
● การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ประสานงาน
● การจัดระบบงาน ระเบียบการทำงาน
● การจัดระบบงานเอกสาร
● การแก้ไขปัญหาพื้นฐานในงานธุรการ

 

วิทยากรโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1. การเสริมคุณค่าสายงาน
- บทบาท หน้าที่และความสำคัญในสายงานธุรการ
- แนวทางและเทคนิคการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
- เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารงานสายธุรการ
- แบบทดสอบ
2. การพัฒนาตนเอง
- คุณสมบัติที่ดีของพนักงานในการบริหารงาน
- เทคนิคการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงาน
- การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
- เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- แบบทดสอบ
3. การพัฒนาระบบงาน
- การจัดผังสำนักงาน
- การจัดระเบียบงาน (วางแผน + บริหารเวลา)
- การแก้ไขข้อขัดข้อง และวิธีการแก้ไขปัญหา
- การจัดระบบการบริหารงานเอกสาร
- ฝึกปฏิบัติ : วิเคราะห์ระบบงาน
- แบบทดสอบ


กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร์

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท

บุคคลทั่วไป

4,600+ VAT 322 = 4,922 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba