จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวังในการนำส่งงบการเงินปี 2562 (รอบเช้า)

รหัสหลักสูตร : 002/2562(member)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถามเเละสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร : (02) 555-0701


หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำเเละการนำเสนอรายการในงบการเงิน ประเด็นที่นักบัญชีควรระวัง ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

2. ข้อควรระมัดระวังในการเเสดงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ เเละหนี้สิน

3. ข้อควรระมัดระวังในการเเสดงรายการเกี่ยวกับรายการในงบกำไรขาดทุน

4. วิธีการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing

5. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีผลต่อคุณภาพของงบการเงิน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 0 3 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba