เตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีช่วงสิ้นปี (รอบเช้า)

รหัสหลักสูตร : 003/2562(member)

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถามเเละสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร : (02) 555-0701


หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบเอกสารการประกอบการบันทึกบัญชี

2. การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงใหม่

3. การวางเเผนตรวจการนับสินค้าคงเหลือเเละสินทรัพย์ถาวร ณ วันสิ้นงวด

4. งบการเงินที่สมบูรณ์ที่กิจการต้องจัดทำเเละนำเสนอ

5. การเตรียมข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 0 3 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba