Update! ประเด็นสำคัญกฎหมาย 3 ฉบับ สำหรับการบริหารงานบุคคลในปี 2563 (จ.ชลบุรี)***เลื่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/3433.1/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Update! ประเด็นสำคัญกฎหมาย 3 ฉบับ สำหรับการบริหารงานบุคคลในปี 2563 (จ.ชลบุรี)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

กฎหมายแรงงาน Update ปี 2563

1. เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ คือ ค่าอะไรบ้าง ?

  - หลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา ค่าจ้าง และเงินค่าอื่นๆ
  - อัตราการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่? กรณีนายจ้างระหว่างผิดนัดจ่ายเงินลูกจ้าง

2. ลูกจ้างฟ้องเรียกค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุดเพิ่ม ต้องเสียเงินเป็นล้านดูตรงไหน ?

3. ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวนายจ้าง มีกรณีใดบ้าง? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

  - กรณีการขาย โอน ควบรวมกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน
  - สิทธิหน้าที่ผลประโยชน์อายุงาน จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
  - รวมกิจการกันลูกจ้างไม่ไป นายจ้างเก่าต้องจ่ายค่าชดเชย ถ้าไม่อยากจ่ายจะทำอย่างไร?
  - ย้ายโรงงานไปไกล ลูกจ้างย้ายตามไปไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

3. ความผิดพลาดร้ายแรงที่พึงระวังของนักจัดซื้อ (7 Fatal Mistake)

4. รับลูกจ้างเก่าเข้าทำงาน นายจ้างใหม่ถูกเรียกเงินเพิ่ม เพราะอะไร ?
5. ประเด็นเกี่ยวกับการ “ลากิจธุระจำเป็น”
  - ข้อบังคับเกี่ยวกับ “ลากิจธุระจำเป็น” จะต้องแก้ไขอย่างไร?
  - ได้ค่าจ้าง 3 วัน กรณีใดควรได้ค่าจ้าง ไม่ได้ค่าจ้างกำหนดอย่างไร ?
  - ลูกจ้างขอลากิจ นายจ้างจะจัดพักร้อนแทนได้ไหม ?
6. ประเด็นสิทธิลาคลอดได้ 98 วัน ตามกฎหมายใหม่
  - ลาไปตรวจครรภ์ก่อนคลอด รวมลาคลอดได้ 98 วัน นับอย่างไร ?
  - กรณี “แท้ง คลอดก่อนกำหนด” ใช้สิทธิลาคลอดได้หรือไม่
7. “ค่าชดเชย” จะต้องจ่ายอย่างไร? และมีอัตราอย่างไร? ตามกฎหมายฉบับใหม่
  - อัตราค่าชดเชยใหม่สำหรับลูกจ้างที่อยู่นาน
  - จะต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อไหร่จ่ายที่ไหน?
  - กรณีเขียนเช็คเดือนละ 1 ใบต่อเดือน จนครบตามค่าชดเชยที่ได้รับ ทำได้หรือไม่?
8. พนักงานที่ป่วยจากการทำงาน ป่วยบ่อย ป่วยนาน นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้หรือไม่ ?
9. เกษียณแล้วจ้างต่อ หรือ จ่ายเงินก่อนแล้วจ้างใหม่ อะไรดีกว่ากัน ?
10. การแก้ไขข้อบังคับการทำงานใหม่ ทำอย่างไร? พนักงานจึงจะยินยอมให้แก้ไขได้

กฎหมายประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน Update ถึงปี 2562

1. ทำความเข้าใจ ความแตกต่าง ระหว่าง กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
2. สรุปสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม 70 ประเด็นสำคัญ มีอะไรบ้าง ?
3. สรุปสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 15 ประเด็นสำคัญ มีอะไรบ้าง ?
4. กรณีเจ็บป่วยหรือตายจากการทำงาน หรือ การเจ็บป่วยหรือตายส่วนตัว มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
5. กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างระหว่าง หยุดงานรักษาตัวให้หรือไม่ ?
6. การเจ็บป่วยขณะทำงาน ที่กองทุนไม่จ่าย นายจ้างก็ไม่ต้องจ่าย มีเรื่องอะไรบ้าง ดูกฎหมายตรงไหน ?
7. ประเด็นใดบ้าง ที่นายจ้าง กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน จะต้องรับผิดชอบ
8. ลูกจ้างมาขอว่าไม่ต้องหักเงินสมทบประกันสังคม เพราะประกันตนเองตามมาตรา 39 อยู่แล้ว นายจ้างต้องหักส่งหรือไม่ ?
9. ทำงานวันเดียวแล้วลาออกต้องส่งเงินสมทบประกันสังคม หรือไม่ ?
10. ทำงานวันเดียวแล้วบาดเจ็บจากการทำงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?
11. โรคมะเร็งเบิกประกันสังคมได้หรือไม่ หากจ่ายเงินรักษาโรค เองแล้ว สามารถเบิกคืนได้หรือไม่และอัตราเท่าไหร่
12. ลูกจ้างต้องการได้รับการรักษาที่สูงกว่าประกันสังคม ประกันสังคมจึงให้ทำสัญญาสละสิทธิประกันสังคม จะไปเบิกประกันสังคมอีกได้หรือไม่ ?
13. โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม รักษาโรคทางสมองไม่ได้และไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความเร่งรีบเพื่อรักษาชีวิตผู้ประกันตน ญาติจึงย้ายไป โรงพยาบาลเอกชนเอง ค่ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนั้น ประกันสังคมต้องจ่ายหรือไม่ ?
14. ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้าโรงพยาบาลใกล้ที่สุด จนอาการปลอดภัยแล้ว จึงย้ายไปผ่าตัด ที่โรงพยาบาล อื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลประกันสังคม ประกันสังคม บอกว่าโรงพยาบาลในบัตรรับรองสิทธิก็ผ่าตัดได้การที่ ลูกจ้างไปที่อื่นเองเช่นนี้..ต้องจ่ายเอง ใช่หรือไม่ ?
15. สิทธิประโยชน์กรณีการตายส่วนตัว (ไม่เนื่องจากการทำงาน) กับ ตายเนื่องจากการทำงาน แบบไหนได้สิทธิประโยชน์ มากกว่ากัน ?
16. “ทายาท” ที่สามารถรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน คือใคร? และกรณีใดบ้าง
  - “ทายาท” กรณีขอรับสิทธิประกันสังคมจะต้องปฏิบัติ อย่างไร?
  - ตัวอย่าง : แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงิน สงเคราะห์กรณีตาย

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel

(ถ.พัทยา สาย2) พัทยา จ.ชลบุรี

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,900 + VAT 273 = 4,173 บาท

บุคคลทั่วไป

4,600+ VAT 322 = 4,922 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel
โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บายโซฟิเทล
485/1 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เว็บไซต์ http://hotelbaraquda.com/th/
โทรศัพท์ :
038 769 999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba