Team Coaching for High Performance การโค้ชทีมงาน เพื่อผลปฏิบัติงานสูงสุด (หลักสูตรใหม่ 2563)***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7234

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรTeam Coaching for High Performance
การโค้ชทีมงาน เพื่อผลปฏิบัติงานสูงสุด


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ในปัจจุบันที่การแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างสูง การทำงานโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถคนเดียว
อาจไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ทันท่วงที การระดมความคิด และความสามารถของคนในทีม จึงเป็น
สิ่งสำคัญ การใช้ศาสตร์การโค้ชกับการทำงานแบบทีมจะเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพราะจะ
ทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจจุดแข็งของตนเองและทีมงาน เกิดการเรียนรู้และต่อยอดความคิด
เกิดความไว้วางใจและเคารพในความสามารถของกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

วิทยากรโดย อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของการโค้ช Coaching ความแตกต่างกับการให้คำปรึกษา สอนงาน แนะนำ การอบรม และการเป็นพี่เลี้ยง

2. Team Coaching การโค้ชทีมงาน ความหมาย และการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทักษะการโค้ช ที่สำคัญในการโค้ชทีมงาน

4. การใช้ GROW Model ในการโค้ชทีมงาน

5. การฝึกการฟังเพื่อจับประเด็น หัวใจสำคัญของการโค้ช

6. การใช้คำถามเพื่อเปิดการเรียนรู้ของทีมงาน

7. การรับมือกับสถานการณ์ในระหว่างการโค้ชทีม

8. กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติการโค้ชทีมงาน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

สถานที่

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba