การวิเคราะห์อัตรากำลัง และการบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ (Workforce Analysis & Workforce Management) ***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7109

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์อัตรากำลัง และการบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
(Workforce Analysis & Workforce Management)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

การวิเคราะห์ และบริหารกำลังคน นับได้ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถขององค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในโลกของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง องค์กรมักประสบปัญหาการหาคนทำงาน“ที่ใช่” (The Right People)
ได้ยากจากตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้ต้องเน้นการใช้กำลังคนอย่างเต็มศักยภาพ 
ด้วยการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงกำลังคนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละหน่วยงาน และสามารถบริหารกำลังคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารกำลังคนที่ได้ผล จะช่วยให้องค์กรควบคุมต้นทุนพนักงาน การจัดสรรงานให้กับ
พนักงานอย่างลงตัว รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นต้น
ซึ่งการดำเนินการนี้ ย่อมช่วยให้องค์กรบริหารต้นทุนด้านกำลังคน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักต้นทุนหนึ่งขององค์กรได้อย่าง
คุ้มค่า นำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในที่สุด

วิทยากรโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

หัวข้อสัมมนา

1. แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในบริบทธุรกิจยุคปัจจุบัน

2. ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)

3. ความหมายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

4. รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

5. เจาะลึกการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload) และเหตุที่การวิเคราะห์ภาระงาน
ได้รับความนิยม

6. การรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
- ระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน
- ปริมาณงาน

7. ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน และแนวทางการแก้ไข

8. Workshop การจัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภาระงานตาม Template ที่กำหนด

9. สูตรคำนวณอัตรากำลังคนจากการวิเคราะห์ภาระงาน

- สูตรการคำนวณภาระงาน (Workload Calculation)
- สูตรการคำนวณเวลาการทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี
- Workshop การกำหนดสูตรคำนวณอัตรากำลังจากการวิเคราะห์ภาระงานขององค์กร

10. การจัดทำข้อมูลใน Template เพื่อการวิเคราะห์อัตรากำลัง

11. การระบุช่องว่างอัตรากำลัง (Workforce Gap)

12. การดำเนินงานภายหลังจากการวิเคราะห์อัตรากำลัง

13. ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)

14. การกำหนดแนวทางการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) รองรับ กรณี

- จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)
- จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)

15. ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba