เจาะลึกเทคนิคการประยุกต์ใช้ Competency ในระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Workshop)***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7159

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึกเทคนิคการประยุกต์ใช้ Competency ในระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Workshop)

  • รู้ลึก รู้จริง เข้าใจระบบ Competency อย่างแตกฉาน
  • ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันสร้างรายได้ด้วยระบบ Competency
  • ฝึกปฏิบัติด้วยตัวอย่างจริง จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ
  • วิเคราะห์ปัญหาจากการนำ Competency ไปใช้ แบบ Case by Case
  • ทุกคำถามเรื่อง Competency หลักสูตรนี้มีคำตอบ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวและเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) อยู่เสมอ และหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน คือ ระบบสมรรถนะ (Competency) ที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารคนและองค์กรต่อไป อย่างไรก็ดี ผู้นำไปใช้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจรากฐาน จุดเด่น จุดด้อยของระบบ กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติและเทคนิคการประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและต่อองค์กรอย่างแท้จริง

หัวข้อสัมมนา

1. กลยุทธ์การนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร สรรหาคัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนา ประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับค่าจ้างเงินเดือน และการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงาน
2. Workshop : เคล็ดลับเทคนิคการออกแบบและการสร้างเครื่องมือวัดการประเมิน การนำผลของการประเมินไปใช้
3. KPIs (Key Performance Indicator) และ PMS (Performance Management System) คืออะไร? มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ Competency ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร?
4. เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด KPIs ให้สอดคล้องกับ Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน
5. กลยุทธ์ในการ KPIs ที่สอดคล้องกับระบบ Competency ไปใช้ชี้วัดภายในองค์กร
6. Workshop : ฝึกปฏิบัติเขียน KPIs ให้สอดคล้องกับ Competency ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. สาเหตุของความล้มเหลวของการนำ Competency ไปปฏิบัติ
8. ตัวอย่าง Competency ขององค์กรชั้นนำ
9. ถาม – ตอบ และวิเคราะห์ปัญญา Competency แบบ Case by Case

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba