วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form (Workshop) สำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย เพื่อยื่นในปี 2563

รหัสหลักสูตร : 21/8329

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรวิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form (Workshop)
สำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย
เพื่อยื่นในปี 2563


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• 2 ท่าน รับ Starbucks Card มูลค่า 200 บาท
• 3 ท่าน รับ Starbucks Card มูลค่า 500 บาท
(หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายที่เกี่ยวกับ Transfer Pricing

2. รายงานแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมีลักษณะอย่างไร

3. ข้อมูลธุรกรรมที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้กรมสรรพากร
- รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ/รายได้อื่น
- การซื้อวัตถุดิบ/สินค้า
- การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การซื้อขาย
- การให้บริการ
- การให้กู้ยืม
- การซื้อขายทรัพย์สินไม่มีรูปร่าง Royalty
- ค่าบริหาร/ค่านายหน้า/ค่าบริการทางเทคนิค

4. มูลค่าธุรกรรมที่ต้องจัดทำและแสดงต่อสรรพากรต้องเป็นอย่างไร
- นับมูลค่าเฉพาะที่ทำระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันใช่หรือไม่
- มูลค่ารวมที่เกิน 200 ล้าน ดูเป็นรายปีหรือดูมูลค่ารวมตามสัญญาแม้จะข้ามปีก็ตาม
- บริษัทที่มีความสัมพันธ์กันแต่มีรายได้ต่อกันไม่ถึง 200 ล้าน ต้องจัดททำมูลค่าธุรกรรมด้วยหรือไม่
- กรณีบริษัทมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้มีธุรกรรมต่อกันต้องจัดทำเอกสารมูลค่าธุรกรรมด้วยหรือไม่
- รายได้ 200 ล้าน รวม VAT ด้วยหรือไม่
- รายได้ 200 ล้านบาทเป็นรายได้ทางบัญชีหรือทางภาษี

5. รายงานประจำปี (Disclosure Form) ที่ต้องจัดทำ
- ข้อมูลที่จะนำมากรอกใน Disclosure Form มาจากส่วนใด
- การปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ต้องยื่น Disclosure Form ใหม่ด้วยหรือไม่
- จำเป็นต้องทำทุกกิจการที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่
- ต้องรายงานทุกปีหรือไม่
- กรณีที่ไม่มีธุรกรรมเพิ่มเติมจากเดิมยังต้องรายงานหรือไม่

6. เอกสารพิสูจน์ราคาโอน (Transfer Pricing Documentation) Local File, Master File
มีลักษณะอย่างไรที่จะถือเป็นเอกสารที่สรรพากรยอมรับ

- ใครมีหน้าที่จัดทำ Local File, Master File
- Local File, Master File เป็นเอกสารแบบใด
- เอกสาร master file จำเป็นต้องอธิบายทรัพย์สินที่มีด้วยหรือไม่
- กรณีบริษัทไทยเป็นบริษัทแม่ต้องจัดทำเอกสารใดบ้าง จำเป็นต้องจัดทำทั้ง Local File, Master File หรือไม่
- เอกสารวิธีการหาราคาโอนของกิจการ มีวิธีการหาอย่างไร

7. เอกสาร Local File, Master File จะมีประเด็นให้สรรพากรตรวจสอบภาษีได้มากน้อยเพียงใด

8. ระยะเวลาในการยื่นเอกสารกำหนดราคาโอนมีระยะเวลาอย่างไร

9. สิ่งที่ต้องระวังงในการยื่นเอกสารให้สรรพากร

10. Workshop...การจัดทำเอกสาร Disclosure Form, Local File


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
02 566 1020
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba