วางแผนจัดการภาษีบ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/1601

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,996 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วางแผนจัดการภาษีบ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน
ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมากด้วยประสบการณ์ตรง

หัวข้อสัมมนา

1. ใครคือผู้ที่ต้องเสียภาษีจากบ้าน คอนโดมิเนียม ทรัพย์สิน
- มีกรรมสิทธิ์
- มีชื่อในทะเบียนบ้าน
- เจ้าบ้าน
- เป็นเจ้าของแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องดำเนินการอย่างไร

2. มีทรัพย์สินมากจะวางแผนภาษีอย่างไร
- บ้าน
- คอนโดมิเนียม
- ที่ดิน
- อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

3. อัตราภาษีที่จัดเก็บกับทรัพย์สินแต่ละประเภท

4. มีบ้าน คอนโดมิเนียม หลายหลังต้องวางแผนอย่างไร
- อยู่เองที่เดียว
- อยู่เองเป็นครั้งคราว
- ไม่มีคนอยู่อาศัย
- ให้คนอื่นอยู่ฟรี
- ให้เช่า

5. บ้าน คอนโดมิเนียม ที่อยู่ “อาศัยเอง” กับ “อื่นๆ” ต่างกันอย่างไร
- บ้านหลังหลัก มีเงื่อนไขอย่างไร
- แจ้งผิด แจ้งแล้วเปลี่ยนใจ แจ้งแล้วอยากแก้ใหม่ ต้องทำอย่างไร มีโทษหรือไม่
- แจ้งเป็น “อื่นๆ” แล้วอยากแก้ เป็น “อาศัยเอง” ต้องทำอย่างไร

6. เจ้าหน้าที่จะทราบได้อย่างไรว่า
- อยู่อาศัย หรือให้เช่า
- ให้ญาติอยู่ หรือให้เช่า
- เป็นที่ดินว่างเปล่า หรือให้เช่า

7. กรรมสิทธ์รวม กับทรัพย์สินส่วนตัว ต้องแจ้งข้อมูลอย่างไร
- มีทรัพย์สินหลายที่ หลายจังหวัด จะนำส่งแบบ และเสียภาษีที่ใดได้บ้าง

8. ทรัพย์สินที่เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง หรือคณะบุคคล ต้องเสียภาษีอย่างไรตามหลักเกณฑ์ใหม่

9. ปัญหาการถือกรรมสิทธิ์แทน ไม่อยากเสียภาษีต้องทำอย่างไร
- โอนคืนเจ้าของที่แท้จริง จะมีผลกระทบกับภาษีสรรพากรอย่างไร
- ทำอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษี หรือเสียภาษีน้อยที่สุด

10. อยู่ด้วย ค้าขายด้วย หรือให้เช่าด้วย เสียภาษีอย่างไร ใครต้องเสีย

11.กรณีให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย แต่ผู้เช่านำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ใครเป็นผู้เสียภาษี
และเสียจากอัตราใด

12.ราคาประเมินของกรมที่ดิน กับราคาประเมินของกรมธนารักษ์
- ใช้ราคาใด
- เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

13. ซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม ผ่อนดาวน์ /ผ่อนธนาคาร ใครมีหน้าที่เสียภาษี
- โอนกรรมสิทธิ์แล้ว
- ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์
- ผ่อนดาวน์แล้วทิ้งต้องเสียภาษีหรือไม่

14.บทลงโทษ กรณีไม่แจ้ง แจ้งเท็จ

15.ไม่เสียภาษีจะถูกยึดบ้านและที่ดินหรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 3 0 0 0 3

วิทยากร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมากด้วยประสบการณ์ตรง

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba