พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงาน HR : ภาคปฏิบัติจริง (จ.อยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 21/3476.1/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับงาน HR : ภาคปฏิบัติจริง (จ.อยุธยา)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. สาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลกระทบในการบริหารจัดการงาน HR
- ตัวอย่าง – ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองมีอะไรบ้าง
2. นายจ้างและฝ่าย HR มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้าง?
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” และ“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” มีหน้าที่อย่างไร? และจะต้องทำอะไรบ้าง?
- นายจ้างและฝ่าย Hr มีหน้าที่อย่างไร? เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
- นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ข้อมูลของลูกจ้าง ได้ทุกกรณีหรือไม่?
- ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน มีสิทธิรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยได้หรือไม
- “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล” คือใคร? และมีหน้าที่อย่างไร?
- การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทำได้หรือไม่
3.การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมุลส่วนบุคคล (ลูกจ้าง) จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- การขอความยินยอมจากผู้สมัครงาน (ลูกจ้าง) โดยชัดแจ้ง จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างเก่า จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- การขอความยินยอม ต้องทำเป็นหนังสือ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำอย่างไร?
- ลูกจ้าง สามารถถอนความยินยอม เกี่ยวกับข้อมุลส่วนบุคคล ได้หรือไม่
4. ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างแรงงาน
- การสมัครงาน กรณีไม่รับผู้สมัครงานเข้าทำงาน จะต้องทำอย่างไร? กับข้อมูลที่ผู้สมัครงานได้แจ้งไว
- พนักงานขายลาออก และนำรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า ไปด้วย นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?
- พนักงานที่เปิดเผย เงินเดือนของกันและกัน สามารถลงโทษตามกฎหมายฉบับนี้ได้หรือไม่?
- ลูกจ้างลาป่วย ข้อมูลการป่วยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล นายจ้างขอดูหลักฐานการป่วยได้หรือไม่?
- การนำข้อมูลจาก Web สมัครงาน มาเพื่อเป็นข้อมูลในการสรรหาพนักงานทำได้หรือไม่?
5. ตัวอย่าง : สัญญาจ้าง ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้เลย
- ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน ที่มีข้อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
- ระเบียบปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก
6. บทลงโทษ ที่นายจ้างและ ฝ่าย HR ต้องรู้ (โทษทั้งจำ ทั้งปรับ สูงสุด 5 ล้านบท)
- บทลงโทษนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ฝ่าฝืนและละเมิด
- บทลงโทษทางปกครองคืออะไร?

กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

( ถ.โรจนะ ) จ.พระนครศรีอยุธยา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท

บุคคลทั่วไป

6,000 + VAT 420 = 6,420 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
210 - 211, 148 ม.5 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
โทรศัพท์ :
035 212535
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba