Workshop การคำนวณภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับใหม่ พร้อมวางแผนเพื่อประหยัดภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1696

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Workshop การคำนวณภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ตามกฎหมายฉบับใหม่ พร้อมวางแผนเพื่อประหยัดภาษี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ ได้
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ ได้

Update ล่าสุด!! Timeline ใหม่ กับสิ่งที่ต้องทำในปี 2563 ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

• ด่วน!! ลด 90% ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ใครได้รับประโยชน์บ้าง? พร้อมเกณฑ์ใหม่ แบบไหน? เรียกที่ดินเพื่อการเกษตร แบบไหน? เรียกที่ดินเพื่ออยู่อาศัย

• รู้มากกว่า เตรียมรับมือได้มากกว่า “ประหยัดภาษีได้มากกว่า
• Workshop การวัดประโยชน์, การคำนวณค่าเสื่อม และการคำนวณภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
• ไม่พลาด!! กับ เทคนิคการบริหารทรัพย์สิน และการวางแผนภาษีที่ดิน และอาคารชุด
• เข้าใจ Step by Step ของภาษีที่ต้องเสียเพื่อวางแผนให้คุณจ่ายภาษีได้น้อยที่สุด

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

หัวข้อสัมมนา

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น
3. การพิจารณาประเภทสิ่งปลูกสร้างเพื่อกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
3.1 พิจารณาจากใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
3.2 การเทียบประเภทสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีฯ ของกรมธนารักษ์และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่สามารถเทียบเคียงได้
3.3 ประเภทที่ไม่สามารถเทียบเคียงได้
- โรงกลั่นน้ำมัน, โรงไฟฟ้า, เขื่อน, บ่อ/แท่นขุดเจาะน้ำมัน, โรงโม่หิน
- ถังเก็บน้ำมัน, เชื้อเพลิงใต้ดิน/บนดิน, คลองประปา
- รางรถไฟ, สถานีรถไฟฟ้า, รางรถไฟฟ้าบนดิน/ใต้ดิน, ทางยกระดับ, หอบังคับการบิน, รันเวย์
4. แนวการปรับใช้อัตราภาษีปี 2563 ตาม พ.ร.บ.การประเมินราคา-ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
5. Workshop การวัดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง จุดสำคัญที่ต้องรู้ก่อนคำนวณภาษี
5.1 ข้อมูลการสำรวจที่ดินที่มีผลต่อการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ขนาด ลักษณะ จำนวนชั้น อายุ และลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
- หน่วยการวัดจำนวนเนื้อที่ของที่ดินและพื้นที่ใช้สอยของสิ่งปลูกสร้าง
5.2 หลักพิจารณาการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร, เพื่ออยู่อาศัย, ห้องชุด, ที่ใช้ประโยชน์อื่น, ที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามแก่สภาพ
5.3 Workshop การวัดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
- หลักเกณฑ์การวัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
- ทำเกษตรกรรม, อยู่อาศัย และทำการค้าขายในที่ดินแปลงเดียวกัน
- ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของบริษัท เช่น ปลูกต้นไม้ผลิตกระดาษ, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ไร่พืช ผัก ผลไม้ เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
- ที่ดินรอการพัฒนา / ที่ดินใน Landbank /พื้นที่รอขึ้นโครงการก่อสร้าง
- อาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- พื้นที่ถูกศาลสั่งห้ามทำประโยชน์
- บ้าน, คฤหาสน์, พื้นที่ดาดฟ้าของบ้าน, ชานหน้าบ้าน, โรงรถ, สระว่ายน้ำ, พื้นที่สวนหย่อม
- พื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลางในอาคารชุด
- ปั๊มน้ำมัน, ลานจอดในปั๊ม, ร้านค้าในปั๊ม, ห้องน้ำ, ร้านซ่อม-ล้างรถ (Car Care)
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงบนดิน, ใต้ดิน
- ห้างสรรพสินค้า, ตลาด, มินิมาร์ท, ร้านขายของชำ
6. Workshop การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- สิ่งปลูกสร้างที่สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาตามกฎหมายที่ดินฉบับนี้
- ห้องชุดคำนวณค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่
- Workshop การคำนวณค่าเสื่อมราคาโครงสร้างตึก (คอนกรีตกับเหล็ก), ไม้, ครึ่งตึกครึ่งไม้
7. Workshop การคำนวณภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- พื้นที่เพื่อการเกษตร และการหักฐานภาษี 50 ล้าน
- บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ห้องแถว, ตึกแถว, ห้องชุด, Home Office
- ห้างสรรพสินค้า, ตลาด
- Office ให้เช่า, โรงแรม, ภัตตาคาร, อาคาร Showroom รถ, อาคารจอดรถ
- โรงพยาบาล, สถานศึกษา
- โกดัง, คลังสินค้า, โรงงาน, ปั๊มน้ำมัน
- สระว่ายน้ำ, ลานกีฬา, ลานคอนกรีต, ท่าเทียบเรือ, ห้องน้ำรวม
- สนามกอล์ฟ, สนามแข่งกีฬา แข่งรถ
8. ผลกระทบทางภาษีจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
9. ปัญหาการให้เช่าที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง กับปัญหาการเสียภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- เช่าเพื่ออยู่อาศัย
- เช่าเพื่อการเกษตร และแนวปฏิบัติที่ต้องระวังในการขายที่ดินที่ปล่อยให้เช่า ตาม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ
- เช่าเพื่อทำประโยชน์หลายอย่าง
- เช่าที่ดินก่อสร้างโรงงาน, อาคาร ผู้ให้เช่ามีภาระภาษีอย่างไร ผลักภาระให้ผู้เช่าจ่ายได้หรือไม่
- ระยะเวลาให้เช่าที่มีผลต่อการตีความการใช้ประโยชน์
- สร้างบ้านให้เช่าในที่ดินของตนเอง
10.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการลด และบรรเทาภาระภาษี 50% และ 90%
11.เจาะลึกการกรอกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน และเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)
- แบบหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6)
- แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด/ห้องชุด
- คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน สร้าง (ภ.ด.ส.9)
- คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10)
- แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.11)
12.การวางแผนภาษีสำหรับผู้ที่มีที่ดินที่ปล่อยทิ้งร้างจำนวนมาก ทำอย่างไรให้ได้รับยกเว้นภาษี หรือได้รับ
การลดภาษี
13.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba