เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36

รหัสหลักสูตร : 21/8300

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

ท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ สิ่งที่พลาดไม่ได้คือ ภาษีที่ต้องหักนําส่งกรมสรรพากร
ตามมาตรา 70 และอนุสัญญาภาษีซ้อนและปัญหาการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ. 36

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

2. ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ

3. ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ

4. การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย

5. การจ่ายและรับค่าคอมมิชชั่น (Commission) กับบริษัทต่างประเทศ มีภาระภาษีอย่างไร

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรว่าเป็นการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) กับรับจ้าง ตามมาตรา 40(8)

7. การใช้ Know How , Royalty, สิทธิบัตร, ด้านวรรณกรรม, ศิลปกรรม เมื่อจ่ายต้องหักภาษีนำส่งในอัตราเท่าใด

8. การซื้อหรือได้ใช้ Software Computer มาใช้ในไทย ต้องเสีย VAT และ หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่

9. ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค (Technical Consultation), ค่าให้ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Information), ค่าให้ความช่วย เหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) หรือ มาตรา 40(3) หรือ มาตรา 40(8) และมีภาระภาษีอย่างไร

10. การจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย จำหน่ายเงินกำไรให้บริษัทในต่างประเทศ จะต้องหักภาษีนำส่ง อย่างไร

11. การเสียภาษีของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย

12. ตกลงทำธุรกรรมกับสาขาในไทย แต่ส่งเงินได้ไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศ จะถือว่าเงินได้นั้นเป็นเงินได้ของสาขาหรือไม่

13. กรณีทำสัญญาในประเทศหรือมีคำสั่งซื้อจากไทยแต่สินค้าไม่ผ่านไทย จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

14. หลักเกณฑ์สำคัญของอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อลดปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อน

15. การเครดิตภาษีกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในไทยจะนำไปเครดิตที่ต่างประเทศได้หรือไม่หลักฐานในการขอเครดิตภาษี
เครดิตภาษี

16. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบริษัทต่างประเทศ

17. ปัญหาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36

18. กรณีไม่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภพ.36 แต่ได้ยื่นและเสียภาษีไปแล้วจะนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่

19. การตรวจสอบการจ่ายเงินไปต่างประเทศที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

20. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
259 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba