The New Normal of Working วิถีใหม่ของคนทำงาน

รหัสหลักสูตร : 21/3904FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


The New Normal of Working วิถีใหม่ของคนทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิน จิราวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1.ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากช่วงวิกฤตโควิด-19 ในการทำงานของคนทำงาน
2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน (Work) และการใช้ชีวิต (Life) ประจำวัน ตามวิถีใหม่ (New Normal)
จะต้องทำอย่างไร?
2.1 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน (Work)

 • การเว้นระยะห่าง Social Distancing : Remote Working
 • สถานที่ทำงานที่คล่องตัว Agile Workplace
 • สุขอนามัย Hygienic/Healthy Environment
 • การนำ Technology มาใช้สนับสนุนการทำงาน
 • VR Co-Working Space
2.2 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต (Life)
 • การคำนึงถึงสุขอนามัย Hygienic
 • การเว้นระยะห่าง Social Distancing
 • ลดการสัมผัส Touchless Society
 • เทคนิคการทำงานที่บ้าน Work from home /IOT
3. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานที่บ้าน Work form home สำหรับคนทำงาน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
4. App (Application) และโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานที่บ้าน Work form home
 • การประชุมออนไลน์
 • การเช็คการเวลาทำงาน
 • การจัดการไฟล์งานผ่านออนไลน์


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
* 0 * 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิน จิราวัฒน์

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba