สรุปประเด็นมาตรการประกันสังคม จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบไวรัสCOVID-19***อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

รหัสหลักสูตร : 21/FB ฟรี

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 0 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 0 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรSCAN QR CODE
ลงทะเบียนได้ทันที

คลิกเพื่อลงทะเบียน

≡ รายละเอียด


ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการได้

หัวข้อสัมมนา

1. สาระสำคัญของมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จากไวรัสโควิด 19
การลดอัตราเงินสมทบของนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน
การขยายเวลาส่งเงินสมทบในช่วงโควิด-19
เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานด้วย “เหตุสุดวิสัย”-19
2. “เหตุสุดวิสัย” จากกรณีว่างงาน ของสิทธิประกันสังคม จะต้องปฏิบัติอย่างไร?
3.  ประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการช่วยเหลือของประกันสังคมในช่วงไวรัสโควิด-19
กรณีลูกจ้างหยุดงานเพื่อกักตัว 14 วัน
การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
การรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม
เงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยต้องหยุดงาน
รับเงินชดเชย 62% ของรายได้กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
รับเงินชดเชยอย่างไร? กรณีไม่ได้หยุดงานทั้งเดือน หรือแบ่งวันหยุด
รับเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง
ปัญหานายจ้างไม่ได้แจ้งยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง
4. ช่องทางการติดต่อสำนักประกันสังคมในช่วงไวรัสโควิด-19 มีช่องทางใดบ้าง และต้องปฏิบัติอย่างไร?
5. ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลล


เงื่อนไข

1. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
2. ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์)
3. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
4. กรอกรายละเอียดเพื่อรับสิทธิ์ (1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์)Call center 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุจิตรา บุญชู

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba