บทบาทของนักจัดซื้อ จัดหา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤต

รหัสหลักสูตร : 21/3903FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรบทบาทของนักจัดซื้อ จัดหา เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤต

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

หัวข้อสัมมนา

1. ในวิกฤต นักจัดซื้อ จัดหาจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรสามอย่างต่อไปนี้อย่างไร? เพื่อจะช่วยให้บริษัท
บาดเจ็บน้อยที่สุด
• Man – ทรัพยากรมนุษย์
• Material – พัสดุและสินค้า
• Money – กระแสเงินสดของกิจการ
2. สาเหตุสำคัญของการเกิดวิกฤตภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
• การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
• การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
3. Cut the fat, Not the muscle คือคำเตือน เกี่ยวกับการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในยามวิกฤต
4. วิธีพิสูจน์ให้เห็นว่า ฝ่ายจัดซื้อ จัดหาสร้างประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทจะละเลยมิได้
• Form Zero to Hero จากบ่มิไก๊กลายเป็นฮีโร่
• Indispensable person คนที่บริษัทขาดไม่ได้
5.เมื่อเกิดวิกฤต นักจัดซื้อต้องฉวยโอกาสปรับเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส และพร้อมที่จะทะยานขึ้น
เวทีแข่งขันได้ทันทีเมื่อฟ้าเปิด


เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba