ผลกระทบทางภาษีจากการฟื้นฟูกิจการ ล้มละลาย การควบรวม โอน และเลิกกิจการ **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/1480FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรผลกระทบทางภาษีจากการฟื้นฟูกิจการ ล้มละลาย การควบรวม
โอน และเลิกกิจการ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. ผลกระทบทางภาษี เมื่อกิจการต้องŒฟื้นฟูกิจการ หรือ ล้มละลาย ที่ผู้ประกอบการเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ต้องทราบ

2. เมื่อต้องโอนกิจการ, ควบกิจการ และการแปรสภาพกิจการ จะมีภาระภาษีอย่างไร

3. เลิกกิจการอย่างไร ไม่ถูกประเมินภาษีย้อนหลัง

• วิธีการแจ้งเลิกกิจการ
• ปัญหาภาษีที่พบบ่อยในการแจ้งเลิกกิจการ
• การตีราคาทรัพย์สิน ณ วันที่เลิกประกอบกิจการจะตีตามราคาทุนหรือราคาตลาด
• ขายทรัพย์สินอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba