New Normal Leader : ผู้นำยุคใหม่ต้องกล้าเปลี่ยน...เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/5164FB

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 856 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
New Normal Leader : ผู้นำยุคใหม่ต้องกล้าเปลี่ยน
...เปลี่ยนก่อนจะถูกเปลี่ยน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจ New Normal กับสิ่งที่ผู้นำจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

2. ผู้นำกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สู่ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ

2.1 กลยุทธ์ Think Like Owner
2.2 การคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า เพื่อวางแผนรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และปรับกลยุทธ์ในการทำงาน
2.3 ทำลายกำแพงไซโล (Silo) เพื่อให้องค์กรเติบโต ด้วยการทำงานเป็นทีม

3. เปลี่ยนบทบาทจาก "นาย" เป็น "โค้ช"

4. ผู้นำกับการสร้างแนวทางการบริหารงาน-บริหารคนแบบใหม่ในยุค New Normal

4.1 แนวทางการบริหารงาน
- เทคนิคการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible work)
- ประชุม Online กับลูกน้องอย่างไรให้ได้ประสิทธิผล
- การลำดับความสำคัญของงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว
- ข้อควรระวังในการสื่อสาร สั่งงาน ให้ได้เป้าหมายวิธีการร่วมกันอย่างถูกต้อง
- รูปแบบการสอนงานเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่- การมอบหมายและกระจายงานอย่างเหมาะสม
- การควบคุมงานแบบ Remote work
- ตัวชี้วัดใดที่ช่วยประเมินผลงานได้ดีที่สุด
4.2 แนวทางการบริหารคน
- การปรับ Mindset และสร้างความเป็น Ownership ให้กับลูกน้อง
- เชื่อใจลูกน้องได้อย่างไรเมื่อเลือกเวลา/สถานที่ทำงานได้แบบตามใจชอบ
- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้อง
- รับฟังปัญหา / Feedback อย่างไร ช่วยแก้ปัญหาและตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าเดิม
- ผลงาน (Output) สำคัญกว่าการลงเวลามาทำงานจริงหรือ ?

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba