พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้เต็มรูปแบบ 1 มิถุนายน 2564(หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/3901FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บังคับใช้เต็มรูปแบบ 1 มิถุนายน 2564


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

หัวข้อสัมมนา

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. กรณีศึกษา : ตัวอย่างของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อน พระราชบัญญัติฉบับนี้ จะต้องทำอย่างไร?

4. ความแตกต่างระหว่าง CONTRACT(สัญญา) กับ CONSENT(ความยินยอม)

5. การเผยแพร่ข้อมูลลูกค้า หรือขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้หรือไม่

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล

7. ข้อควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ ของผู้ควบคุมส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล

8. ประเด็นการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

9. กรณีการจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทน จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

เงื่อนไข

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba