เจาะกฎหมาย Transfer Pricing ที่นักบัญชีต้องทราบ

รหัสหลักสูตร : 21/8332FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,498 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,926 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะกฎหมาย Transfer Pricing ที่นักบัญชีต้องทราบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

วิทยากรโดย อาจารย์สาโรช ทองประคำ

หัวข้อสัมมนา

1. Transfer Pricing ตามกฎหมายใหม่

2. ธุรกรรมที่ถูกควบคุม (Controlled Transaction) มีลักษณะอย่างไร

3. ประเด็นที่สรรพากรจะมองว่าเป็นการถ่ายโอนกำไรระหว่างกัน ตามพระราชบัญญัติ Transfer Pricing มีประเด็นใดบ้าง

4. กรณีสรรพากรมองว่าเป็นการกำหนดราคาที่ไม่เป็นไปตามราคาตลาดจึงปรับรายได้และรายจ่าย (Adjustment)ของผู้ประกอบการจะมีผลอย่างไร

5. การขอคืนภาษีกรณีที่ถูกสรรพากรลดรายจ่ายลง (Tax Refund)

6. ประเด็นรายได้ที่เกิน 200 ล้านบาทใช้รายได้ทางบัญชีหรือทางภาษี
7. เอกสารพิสูจน์ราคาโอน (Transfer Pricing Documentation) Local File, Master File มีลักษณะอย่างไรที่จะถือเป็นเอกสารที่สรรพากรยอมรับ

8. โทษปรับที่กำหนดในกฎหมายไม่เกิน 200,000 บาท ปรับอย่างไร

9. ถาม- ตอบ

เงื่อนไขการอบรม

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba