วิธีการจัดทำรายงานประจำปี Transfer Pricing Disclosure Form เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร (หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 21/8333FBR

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,498 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,926 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
วิธีการจัดทำรายงาน Transfer Pricing Disclosure Form
เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ผู้สอบบัญชี (CPA) สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์สาโรช ทองประคำ

หัวข้อสัมมนา

1. ใครบ้างที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน

2. รายงานแสดงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมีลักษณะอย่างไร

3. ข้อมูลธุรกรรมที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้กรมสรรพากร

4. มูลค่าธุรกรรมที่ต้องจัดทำและแสดงต่อสรรพากรต้องเป็นอย่างไร

5. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กันแบบใดไม่ต้องยื่นแบบรายงาน

6. สิ่งที่ต้องระวังในการยื่นเอกสารให้สรรพากร

7. อัตราโทษของการไม่ยื่นแบบรายงานหรือยื่นเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน/p>

8. Update การขยายเวลาการยื่นแบบ

9. ถาม-ตอบ

เงื่อนไขการอบรม

1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
• แจ้งการนับชั่วโมงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดอบรม
• ต้องแสดงตัวตนโดยการพิมพ์ ชื่อ - นามสกุล ก่อน และ เลิกการอบรม
• เก็บหนังสือรับรองผ่านการอบรมไว้เป็นหลักฐาน
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.thนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์สาโรช ทองประคำ

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba