การกรอกงบการเงินพร้อมวิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing V.2.0 (หลักสูตร Rerun)

รหัสหลักสูตร : 23/4FBR005

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 
 

การกรอกงบการเงินพร้อมวิธีนำส่งงบการเงิน
ผ่านระบบ DBD e-Filing V 2.0

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดย อาจารย์อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1.Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐาน TFRS for NPAEs

2.ประเด็นเรื่องรูปแบบงบกำไรขาดทุนใน DBD e-Filing ที่มักเลือกใช้ไม่ตรงกับงบการเงินรูปแบบกระดาษ

3. เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่มักพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบกำไรขาดทุน
- จุดตรวจสอบในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- จุดตรวจสอบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4. แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การนำส่งงบการเงินล่าสุด

5. ความแตกต่างของการใช้งานโปรแกรม DBD e-Filing V.1.0 และ V.2.0

6. การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing Update เวอร์ชั่นล่าสุด V.2.0 และการนำส่ง
งบการเงินต่อกรมสรรพากร

เงื่อนไข
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
2. ชำระเงินผ่านระบบ Qr code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
3. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
4. ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่ (สงวนลิขสิทธิ์)
5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
6. นิติบุคคลหากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้นำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
7. กลุ่มอบรมออนไลน์จะเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้เพียง 1 วัน
8. ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามคำถามได้ในระหว่างการอบรม
9. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
10. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Payin มาที่ e-payment@dharmniti.co.th

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์

สถานที่

อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba