ผลกระทบประเด็นปัญหาสัญญาจ้างแรงงาน

รหัสหลักสูตร : 21/3401/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ผลกระทบประเด็นปัญหาสัญญาจ้างแรงงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

วิทยากรโดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. ประเภทของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีกี่ประเภท

   - สัญญาจ้างเป็นข้อตกลงสภาพการจ้างประเภทใด?

   - สัญญาจ้างจะต้องทำเป็นหนังสือ หรือลายลักษณ์อักษรหรือไม่? ควรมีรายละเอียดอย่างไร?

   - เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างข้อตกลงสภาพการจ้างและสัญญาจ้างแรงงาน

2. สัญญาจ้างประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง และมีหลักเกณฑ์อย่างไร? ในการพิจารณา

   - ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประเภทอื่นๆ

   - ลูกจ้างสัญญาจ้างพิเศษ

   - คู่สัญญาตามสัญญาจ้างแรงงานมี 2 ฝ่ายมีอะไรบ้าง

3. ทำความเข้าใจระหว่างสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

   - ความหมายของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

   - ความแตกต่างและข้อเหมือนกันของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

   - ข้อควรระวัง!!! ในการทำสัญญาของสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

   - คำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน

4. สัญญาจ้างแรงงาน การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1

   - คำพิพากษาฎีกา ที่ 22326-22404/2555 การจ้าง Outsource กรณีเหมาค่าแรงมาตรา 11/1

   - ความรับผิดของนายจ้างผู้ประกอบกิจการด้วยวิธีการเหมาค่าแรง ตามมาตรา 11/1 วรรคสอง

5. สัญญาจ้างเหมาช่วงงาน ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 12

6. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง

7. กรณีสัญญาจ้างชั่วคราว 12 เดือน เมื่อครบกำหนดประเมินผลงาน (ถ้าผลดีจ้างเป็นลูกจ้างประจำ / ผลงานไม่ดี ไม่ต่อสัญญา) เป็นสัญญาจ้างแบบใด

8. สัญญาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ การกำหนดเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา

9. การควบรวมกิจการ ลูกจ้างของกิจการที่ควบรวม กลายเป็นลูกจ้างกิจการที่ควบรวมโดยอัตโนมัติ กิจการใหม่ต้องรับสิทธิและหน้าที่ของกิจการที่ควบรวมที่มีต่อลูกจ้างด้วยหรือไม่อย่างไร

10. การโอนโดยกิจการของนายจ้าง ลูกจ้างต้องปฏิบัติตามสภาพการจ้างของนายจ้างใหม่ด้วยหรือไม่

11. กรณีลูกจ้างยอมทำงานให้ผู้รับโอนกิจการ ถือว่าผู้รับโอนกิจการเป็นนายจ้างหรือไม่

12. การบอกเลิกสัญญากรณีไม่ผ่านทดลองงาน เช่น ระยะเวลาทดลองงานการต่อเวลา ฯลฯ

13. หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมีหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร

14. การตกลงเลิกสัญญา การทำโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด มีข้อควรระวังด้านกฎหมายอะไรบ้าง

15. ผลกระทบ...ที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างกรณีฟ้องร้องในศาลแรงงาน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba