ปัญหาการตรวจสอบสูตรการผลิต การจัดทำรายงาน การผลิตและส่วนสูญเสียที่สรรพากรยอมรับ

รหัสหลักสูตร : 21/1652

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ปัญหาการตรวจสอบสูตรการผลิต การจัดทำรายงาน การผลิตและส่วนสูญเสียที่สรรพากรยอมรับ

 • ถ้าถูกสรรพากรประเมินจะเตรียมเอกสาร และให้ข้อเท็จจริงอย่างไร?

 

หัวข้อสัมมนา

 1. การจัดทำเอกสารควบคุมการผลิตของธุรกิจเพื่อกระทบต้นทุน การผลิตและแสดงต่อสรรพากรเมื่อมีการตรวจสอบ
  • การบันทึกรายการวัตถุดิบ
  • เอกสารการควบคุมสินค้าสำเร็จรูป
  • เอกสารการควบคุมสินค้าระหว่างทำ
  • เอกสารการควบคุมสินค้าส่วนสูญเสียจากการผลิต
  • ระบบเอกสารการเบิก-จ่ายเพื่อคุมวัตถุดิบ
 2. ทำอย่างไร ถ้าสินค้าสำเร็จรูปผลิตได้ลดลงผิดปกติและกรณีส่วนสูญเสียเกินมาตรฐานจะทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรับและไม่ถูกประเมิน
  • ใครบ้างที่ต้องรับทราบความเสียหาย
  • ต้องให้ผู้บริหารอนุมัติหรือไม่
  • อย่างไรถือเป็นของเสียเกินปกติ
  • การคำนวณหาต้นทุนส่วนดีของสินค้า
  • เอกสารหลักฐานเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
  • ประเด็นที่สรรพากรจะประเมิน
 3. ค่าใช้จ่ายของกิจการในการผลิตที่สรรพากรนำมาใช้ประเมินรายได้
 4. สูตรการผลิตที่สรรพากรยอมรับ
  • สูตรการผลิตคืออะไร
  • ธุรกิจใดบ้างที่ต้องมีสูตรการผลิต
  • สูตรการผลิตของกิจการได้มาอย่างไร
  • จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีสูตรการผลิตให้สรรพากรตรวจสอบ
  • การเริ่มประกอบการปีแรก, เปลี่ยนเครื่องจักรชุดใหม่กับปัญหาในการหาสูตรการผลิต
 5. ปริมาณสินค้าสำเร็จรูปที่ได้จากขบวนการผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 6. การขายสินค้า ทรัพย์สินเก่า ทำลายเศษซาก ส่วนสูญเสียต้องปฏิบัติอย่างไร
  • บริษัททั่วไป
  • บริษัทที่ได้รับ BOI
  • บริษัทในเขตปลอดอากร
  • ธุรกิจทั่วไป
 7. กรณีสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีการระเหิด ระเหย จะต้องทำบันทึกบัญชีอย่างไร ให้สรรพากรเชื่อว่ามิได้นำไปขาย
 8. จุดที่สรรพากรประเมินและตรวจสอบสูตรการผลิต ส่วนสูญเสียในการผลิต
  • การ Matching วัตถุดิบกับสินค้าสำเร็จรูป
  • รายจ่ายเปรียบเทียบกับรายได้และยอดขาย
 9. ปัญหาในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ การออกใบกำกับภาษีและการนำส่งยอดขาย และรับรู้รายได้จากการขาย
  • เศษซาก
  • เศษวัสดุ
  • วัตถุดิบเหลือใช้
  • สินค้าตกรุ่น มีตำหนิ
 10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม‹รวม VAT))

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba