การกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.พ.30,ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

รหัสหลักสูตร : 21/1793

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การกระทบยอด ภ.ง.ด.50, ภ.พ.30, ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

 • ระวัง!! ถ้าคุณถูกขอให้เพิ่มยอดขาย
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 • ผลกระทบจากการส่งเสริมการขาย
 • รายได้จากการขายภายในประเทศ / นอกประเทศ
 • บริจาคไม่ดี อาจต้องเสียภาษีเพิ่ม

 

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของนิติบุคคล
 2. หลักเกณฑ์การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 3. ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ซื้อมาขายไป
  • ขายส่งออก, EPZ, เขตนิคมอุตสาหกรรม
  • ฝากขาย, ตั้งตัวแทนเพื่อขาย
   • กรณีมีสัญญาตั้งตัวแทน กับไม่มีสัญญาตั้งตัวแทน
   • กรณีพิเศษประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. การรับรู้รายได้การส่งออกและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยึดตาม Invoice ได้หรือไม่
  • อย่างไรจึงจะถือว่าส่งออก VAT 0% ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 5. กรณีมีการลดหนี้ จะรับรู้รายได้รายจ่ายอย่างไร และ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
 6. บริจาคสินค้า แจกสินค้าตัวอย่าง นำสินค้าเก่ามาเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าใหม่จะใช้ราคาใดในการรับรู้รายได้ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีภาระภาษีในการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 7. เจาะประเด็นการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยจากการส่งสินค้าล่าช้า มีเงื่อนไขอย่างไร ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
 8. การนำสินค้าไปใช้ที่สาขา, โชว์รูม, โรงงานจะถือเป็นการขายและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร
 9. วิธีการจัดการกับทรัพย์สินและสินค้าเก่าล้าสมัย ตกรุ่น มีตำหนิ โดยไม่ต้องเสียภาษี
  • หลักเกณฑ์ที่สรรพากรยอมรับ
  • วิธีการและเอกสารที่นักบัญชีต้องจัดทำ
 10. การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า บริจาคอย่างไรไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้อควรระวังในการบริจาค
  • เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงในการบริจาค
 11. เจาะลึกภาระภาษีดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร
  • การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีที่จะได้รับยกเว้นภาษี
  • บัญชีลงว่าจ่ายดอกเบี้ยเงินปันผล แต่ทำไมสรรพากรให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 12. รายได้ตาม ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 กรณีที่ต้องมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
  • การทำ Sales Promotion ที่ไม่ได้รับการยกเว้น
  • การลด แลก แจก แถม ที่สรรพากรยอมรับ
 13. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 14. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ปัญหาที่นักบัญชี ต้องระวัง
 15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม‹รวม VAT))

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba