ภาระภาษีของธุรกิจขายสินค้าทั้งระบบ และการขายในระบบ e-Payment

รหัสหลักสูตร : 21/1731

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาระภาษีของธุรกิจขายสินค้าทั้งระบบ ในระบบ e-Payment

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
• Update! นโยบายการจัดเก็บภาษีธุรกิจขาย และการขายออนไลน์ แนวทางและการทำงานของระบบ Third Party Information
• หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ รายจ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าในรูปแบบต่างๆ
- การขายผ่านหน้าร้าน
- การขายสินค้าผ่าน e-Marketplace
- การขายสินค้าผ่าน Social Media, Website, Application
- การขายผ่าน e-Tailers (ธุรกรรมของห้างสรรพสินค้า ผ่าน E-commerce)
• วิธีการจัดการ Stock สินค้า อย่างไรไม่มีภาระภาษี?
• การวางแผนภาษีจากการทำ Promotion เพื่อส่งเสริมการขายทั้งหน้าร้าน และสื่อออนไลน์


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. e-Payment คืออะไร

2. การเสียภาษีจากการขายสินค้าทุกช่องทาง

- การขายผ่านหน้าร้าน
- การขายสินค้าผ่าน e-Marketplace
- การขายสินค้าผ่าน Social Media, Website, Application
- การขายผ่าน e-Tailers (ธุรกรรมของห้างสรรพสินค้า ผ่าน E-commerce)

3. Update นโยบายการจัดเก็บภาษีธุรกิจขายและการขายออนไลน์ แนวทางและการทำงานของระบบ Third Party Information

4. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้จากการขายในรูปแบบต่างๆ

5. การออกหลักฐานทางภาษี

- ใบกำกับภาษีต้องออกเมื่อใด
- หลักเกณฑ์การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
- การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ออกได้กรณีใด
- ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแต่ไม่ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
- รายการสินค้าในใบกำกับภาษีอ้างเลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ แทนการใส่รายการสินค้าได้หรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีเป็นเอกสารออกเป็นชุด ต้องมีรายการอย่างไรจึงจะถูกต้อง

6. รายจ่ายของกิจการกับภาระภาษี
- การจ่ายค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Line, TV - พนักงานยักยอก
- ค่านายหน้า, คอมมิชชั่น, ค่าตัวแทน
- ค่าการตลาด,ค่าขายผ่าน Application ต่างๆ
- ค่าชดเชยความเสียหาย, ค่าประกันสินค้า
- การคำนวณต้นทุนสินค้า
- ลูกค้ายกเลิกไม่ยอมรับสินค้า
- ส่งสินค้าไม่ทัน ถูกลูกค้าปรับ
- รายจ่ายเกี่ยวกับการการันตีสินค้า สินค้าชำรุด, สินค้าเสียหาย, สินค้าส่งคืน

7. วิธีการตรวจนับ Stock สินค้า
- การรับเข้า
- การตัดออก
- ปัญหาเอกสารเบิก/จ่าย ที่มีผลต่อการตรวจนับสินค้า
- การเช็คยอดการเบิก/ยืม ระหว่างสโตร์กับหน้าร้านต่างๆ
- การตรวจนับสินค้าสิ้นงวด
- ปัญหา Stock ขาดหรือเกิน
- สินค้าตัวอย่างที่ตั้งโชว์ในสาขาในห้างสรรพสินค้า/ออกบูธ ต้องทำ Stock หรือไม่

8. วิธีการตัด Stock สินค้าที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร

9. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจาการขายสินค้ายุคดิจิทัล e-Payment

- การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน / e-Tax Invoice, e-Receipt

10. ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย Sale Promotion
- การทำตลาดร่วมกับผู้ซื้อมีภาระภาษีอย่างไร
- นำสินค้าไปลงโฆษณาในเว็บไซต์, Line, Facebook ของลูกค้าและถูกเรียกเก็บค่าโฆษณา
- ไม่มีการโฆษณาแต่ถูกเรียกเก็บค่าโฆษณาหรือขอเงินสนับสนุนการโปรโมทสินค้า
- ใบกำกับภาษีต้องออกเมื่อใด
- ให้รางวัลพิเศษ รางวัลตามเป้าโดยให้เป็นเงินสดหรือสิ่งของ
- แจกคูปองพร้อมสินค้าแล้วให้ร้านค้านำมาขึ้นเงิน
- ให้ส่วนลด ถ้ามารับของเอง
- ซื้อจำนวนมากส่งฟรี
- การจ่ายค่าคอมมิชชั่น/ทองคำให้กับตัวแทนขายสินค้า

11. ปัญหาขายสินค้าร่วมกับการให้บริการอื่น ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร
- ขาย พร้อมส่ง
- ขาย พร้อมบริการหลังการขาย
- ขาย พร้อมติดตั้ง

12. ช่องทางการตรวจสอบการเสียภาษีของสรรพากร
- การแสดงรายได้ไม่ถูกต้อง
- แสดงรายได้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

13. รูปแบบการจัดเก็บภาษี E-commerce

14. ระบบการตรวจสอบรายได้จากการขายสินค้ายุคดิจิทัล e-Payment

15. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม‹รวม VAT))

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba