ภาษีทั้งระบบจากรายได้-รายจ่ายของกิจการในช่วงสิ้นปี ต้นปี

รหัสหลักสูตร : 21/1370

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษีทั้งระบบจากรายได้-รายจ่ายของกิจการในช่วงสิ้นปี ต้นปี

หัวข้อสัมมนา


1. ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายได้และรายจ่ายในช่วงสิ้นปี, ต้นปี, ตรุษจีน ผลกระทบที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง

 • บัตรห้องพัก, ตั๋วเครื่องบิน, แพ็คเกจทัวร์, ทองคำ
 • ของขวัญปีใหม่ กระเช้าของขวัญให้กับลูกค้า และรับจากคู่ค้า
 • ค่ารับรอง
 • การจัดงานวันเด็กให้กับเด็กในชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
 • ภาษีซื้อ/รายจ่ายในกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR)
 • การจ่ายค่าอาหาร โต๊ะจีน, บุฟเฟต์, คอกเทล เลี้ยงลูกค้าในเทศกาลปีใหม่, ตรุษจีนมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
 • จัดกิจกรรมส่วนลดร่วมกับบัตรเครดิตเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • ส่วนลดที่ได้มาจาก Supplier
 • การออกใบลดหนี้ค่า Rebate
 • รายได้จากการจำหน่าย Gift Voucher, ค่าสินค้า/ค่าบริการ
2. สารพันปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ลูกจ้าง
 • โบนัส
 • เงินแต๊ะเอีย อั่งเปา ที่ให้กับลูกจ้าง คนงานในเทศกาลตรุษจีน
 • ค่าเลี้ยงปีใหม่ ของขวัญปีใหม่ ตรุษจีน
 • การปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่ายของลูกจ้างในเดือนธันวาคม
 • ค่าเดินทาง, เงินเดือน, โบนัสของพนักงานชาวต่างชาติที่ต้องจ่ายสิ้นปีมีภาระภาษีอย่างไร
 • โบนัสพนักงานปี 2561 แต่มาจ่ายปี 2562
3. การตรวจนับสต๊อคสินค้าสิ้นปี การยกยอดสินค้าคงเหลือทำอย่างไรไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ

4. การบันทึกรายจ่ายอย่างไรไม่ให้เป็นรายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี

5. ค่าใช้จ่ายที่มักมีปัญหาด้านเอกสารหลักฐาน

 • จ่ายค่าโฆษณา Facebook โดยการหักบัตรเครดิตของบริษัท
 • ภาระภาษีจากการจ้างผลิต Brand Sticker Line
 • การขายสินค้า/บริการ ผ่าน Application ต่างๆ จะมีภาระภาษีอย่างไร
 • การขายสินค้าทาง Internet โดยใช้วิธี Dropship จะเสียภาษีอย่างไร หลักฐานที่ใช้
6. ค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศในช่วงสิ้นปี
 • การจ่ายค่าสิทธิไปต่างประเทศในช่วงสิ้นปี
 • ค่า Technical Fee ที่โอนให้บริษัทแม่ในต่างประเทศ
 • การจ่ายค่า Maintanance (MA) ให้บริษัทในต่างประเทศ
 • พาพนักงานท่องเที่ยวปีใหม่ ตรุษจีน

7. จุดตรวจสอบของธุรกิจขายสินค้า – ให้บริการ ที่สรรพากรนำมาใช้ประเมินภาษี

8. การวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบที่ทำได้ ทำง่ายและถูกต้อง

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


 

Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม‹รวม VAT))

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba