เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีแบบเข้มข้น ประเด็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

รหัสหลักสูตร : 21/8020

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีแบบเข้มข้น ประเด็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

1. วิธีการออกหมายเรียกของกรมสรรพากรที่จะใช้ในปี 2563
- สรรพากรจะตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้กี่ปี
2. วิธีการประเมินสถานะและการจัดกลุ่มของสรรพากรในการตรวจสอบภาษี
- เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มดีและกลุ่มเสี่ยงเป็นอย่างไร ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
- การตรวจแนะนำของสรรพากรจะมีผลต่อการตรวจสอบภาษีในอนาคตหรือไม่
- อัตราส่วนทางการเงิน ROA และ ROE มีผลกับการจัดกลุ่มของเจ้าหน้าที่สรรพากรอย่างไร
- ความสำคัญของผู้จัดทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
3. กลุ่มประเภทธุรกิจที่จะถูกสรรพากรเข้าตรวจสอบอย่่างเข้มข้นมีธุรกิจใดบ้าง
- กลุ่มซื้อมาขายไป
- กลุ่มกิจการผลิต
- กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
- กลุ่มบริการ
4. จุดที่สรรพากรจะตรวจสอบจากทุกภาษี
- ประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สรรพากรจะตรวจสอบ
- ประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ประเด็นภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป์
5. ความสำคัญของการยื่นงบการเงินและแบบแสดงรายการทางภาษีที่นักบัญชีต้องระวัง
6. อะไรบ้างที่ถือเป็นความผิดปกติจากการยื่นแบบที่ระบบของสรรพากรสุ่มตัวอย่าง
และสรรพากรมีวิธีตรวจสอบอย่างไร

7. นโยบายของผู้บริหารจะมีผลกับการตรวจสอบของสรรพากรอย่างไร
8. เมื่อระบบแจ้งว่ามีความผิดปกติ สรรพากรจะตรวจสอบทุกกรณีที่ระบบแจ้งหรือไม่
9. สิ่งที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องเตรียมเมื่อถูกตรวจสอบ

10. เมื่อสรรพากรร่วมมือกับองค์กรเอกชน สถาบันการเงิน สำนักงานบัญชี ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังอย่างไรในการเสียภาษี
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba