สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA และกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (FTA and Rules of Origin Strategies)

รหัสหลักสูตร : 21/8621

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA และกฎแหล่งกำเนิดสินค้า
(FTA and Rules of Origin Strategies)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


- Update การเปลี่ยนแปลงความตกลงการค้าเสรี
- การวางกลยุทธ์การเลือกใช้ประโยชน์ตามกฎหมายแหล่งกำเนิดสินค้า
- การเปรียบเทียบ 10 เขตการค้าเสรีที่ใช้ในปัจจุบัน

วิทยากรโดยอาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

หัวข้อสัมมนา

1. การเปรียบเทียบ 10 เขตการค้าเสรีของประเทศไทย

2. Update “ความตกลงการค้าเสรี ASEAN-China FTA หรือ ACFTA”
- การซื้อขายผ่านประเทศที่สามภายใต้เงื่อนไข Third Party (Country) Invoicing
- การส่งออกผ่าน Agent ในจีน กับ Form E ปลอม และ ความสำคัญของ Form E
- กรณี Movement Certificate, Through Bill of Lading

3. สิทธิประโยชน์และผลกระทบของการทำ FTA

4. กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA Rules of Origin)
- การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า กรณี Back-to-Back Form D
- ข้อยกเว้นในเรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำ DE MINIMIS
- กรณีกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าฉบับทบทวน (Revised PSR)
- การคำนวณสัดส่วนต้นทุนมูลค่าการผลิตในประเทศภาคี (Regional Value Content)
- การสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าแบบบางส่วน (Partial Cumulative)

5. Update 2020 กรอบสินค้าและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอื่น ๆ
- AJCEP, AKFTA, AANZFTA, TAFTA, NZTCEP, ITFTA, JTEPA และ ITFTA

6. การระบุวิธีการดำเนินการเพื่อให้ศุลกากรสามารถตรวจสินค้าได้โดยสะดวกมากขึ้นในกรณี
มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย


7. กลยุทธ์การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากรประเภทอื่นๆ ได้แก่ Free Zone, BOI และ Bonded Warehouse


8. การขอสงวนสิทธิ์การขอคืนอากร กรณีไม่สามารถนำ Form เพื่อใช้สิทธิ FTA มาแสดงต่อศุลกากร
ได้ทันขณะที่นำเข้า


9. การบริหารความเสี่ยงกรณีการวางประกัน เช่น กรณีพิกัดต่างทำให้อากรแตกต่างกันภายใต้
FTA ประเภทต่าง ๆ


10. การใช้พิกัดอัตราศุลกากร ใน Form ประเภทต่าง ๆ

11. ประเด็นพิธีการศุลกากรอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการมักกระทำผิดเกี่ยวกับกฎแหล่งกำเนิดสินค้า
พร้อมแนวทางแก้ไข


12. Update ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System: SC) ของผู้ส่งออก
ที่มีสิทธิรับรองตนเอง


13. การวางแผนการใช้บริการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า (Advanced Rules of Origin Ruling)
และประเด็นความเสี่ยงที่พึงระวัง


14. แนวทางการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Customs Post Audit)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba