สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA และกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (FTA and Rules of Origin Strategies)(จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/8621/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA และกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (FTA and Rules of Origin Strategies)

หัวข้อสัมมนา

1. การเปรียบเทียบ 10 เขตการค้าเสรีของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

- ATIGA (AFTA เดิม)

- ACFTA

- AJCEP

- AKFTA

- AANZFTA

- TAFTA

- NZTCEPA

- ITFTA

- JTEPA

- ITFTA

2. Update การเปลี่ยนแปลงล่าสุดสำหรับ “ความตกลงการค้าเสรี ASEAN-China FTA หรือ ACFTA”

- การซื้อขายผ่านประเทศที่สามภายใต้เงื่อนไข Third Party (Country) Invoicing

- การส่งออกผ่าน Agent ในจีน กับ Form E ปลอม

- กรณี Movement Certificate, Through Bill of Lading

- ความแตกต่างในเรื่องพิกัดอัตราศุลกากรที่ระบุใน Form E

- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการตรวจปล่อยสินค้าที่มีการขอสิทธิพิเศษทางภาษี

3. สิทธิประโยชน์และผลกระทบการทำ FTA

4. กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA Rules of Origin)

- การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า กรณี Back-to-Back Form D

- ข้อยกเว้นในเรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำ DE MINIMIS

- กรณีกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าฉบับทบทวน (Revised PSR)

- การคำนวณสัดส่วนต้นทุนมูลค่าการผลิตในประเทศภาคี (Regional Value Content)

- การสะสมแหล่งกำเนิดสินค้าแบบบางส่วน (Partial Cumulative)

- การส่งผ่านประเทศนอกภาคีอาเซียน (สามารถทำได้หรือไม่? อย่างไร?)

5. Update 2020 กรอบสินค้าและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงอื่น ๆ

- AJCEP

- AKFTA

- AANZFTA

- TAFTA

- NZTCEP

- ITFTA

- JTEPA

- ITFTA

6. การระบุวิธีการดำเนินการเพื่อให้ศุลกากรสามารถตรวจปล่อยสินค้าได้โดยสะดวกมากขึ้นในกรณีมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย

- พิกัดอัตราศุลกากร แต่ไม่กระทบต่อค่าอากรและกฎแหล่งกำเนิดสินค้า

7. Update ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification System: SC) ของผู้ส่งออกที่มีสิทธิรับรองตนเองหรือที่เรียกว่า “Certified Exporter” เป็นโอกาสและความท้าทายใหม่ของผู้ส่งออกไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค AEC (ASEAN Economic Community) ภายในปี 2019

8. กลยุทธ์การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อเชื่อมโยงกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประเภทอื่น ๆ ได้แก่ Free Zone, BOI และBonded Warehouse

9. การขอสงวนสิทธิ์การขอคืนอากร กรณีไม่สามารถนำ Form เพื่อใช้สิทธิ FTA มาแสดงต่อศุลกากรได้ทันขณะที่นำเข้า

10. การบริหารความเสี่ยงกรณีการวางประกัน เช่น กรณีพิกัดต่างทำให้อากรแตกต่างกันภายใต้ FTA ประเภทต่าง ๆ

11. การใช้พิกัดอัตราศุลกากรระบบ HS 2012 และ AHTN ใน Form ประเภทต่าง ๆ

12. ประเด็นพิธีการศุลกากรอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบการมักกระทำผิดเกี่ยวกับกฎแหล่งกำเนิดสินค้า พร้อมแนวทางแก้ไข 13. การวางแผนการใช้บริการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า (Advanced Rules of Origin Ruling) และประเด็นความเสี่ยงที่พึงระวัง

13. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีางแผนการใช้บริการวินิจฉัยถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า(Advanced Rules of Origin Ruling) และประเด็นความเสี่ยงที่พึงระวัง

14. แนวทางการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Customs Post Audit)

- ประเด็นกฎแหล่งกำเนิดสินค้าและใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ของผู้ประกอบการ

- ประเด็นที่ผู้ประกอบการมักปฏิบัติผิดพลาดเกี่ยวกับ Form ประเภทต่าง ๆ

- ความเสี่ยงและเบี้ยปรับจากการถูก Post Audit

- เทคนิคการเอาตัวรอดจากการถูกตรวจสอบ

- ข้อแนะนำในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรับการตรวจสอบ

- ประเด็นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) และสินค้ายกเว้น (Exclusion List) กับประเด็นการถูกตรวจสอบ

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH w:LsdException Locked="fals--> <p> </p>"

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์เจนฤทธิ์ สระวาสี

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba