การวางแผนภาษีจากสัญญาทางธุรกิจ Commercial Contract : Strategic Tax Planning

รหัสหลักสูตร : 21/8028

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 7,490 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 8,560 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีจากสัญญาทางธุรกิจ
Commercial Contract : Strategic Tax Planning


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

หัวข้อสัมมนา

1. จุดสำคัญในการทำสัญญากับภาระภาษีที่ผู้บริหารและนักบัญชีต้องทราบ
- แบบของสัญญา (Form of Contract)
- หลักฐานเป็นหนังสือ
- Purchase Order (P/O)

2. การวางแผนการทำสัญญาทางธุรกิจกับภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
- สัญญาซื้อขาย (Sale & Purchase Agreement)
- สัญญาเช่า (Lease: Financial & Operating Lease Contract)
- สัญญาบริการ (Service Contract)
- สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Agreement)

3. เทคนิคการร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองทางการค้าเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากร
- ภาษีเงินได้
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- อากรแสตมป์

4. “ตัวอย่างสัญญาทางภาษี” ที่ประสบความสำเร็จจากการวางแผนภาษีและสัญญาที่มี
ความผิดพลาดทางภาษี

- ตัวอย่างสัญญาที่สรรพากรถือว่าเป็น..ค่าสิทธิ
- สัญญาเช่าหรือไม่ได้เช่า ภาระภาษีเป็นอย่างไร
- การจ่ายค่าบริการต่าง ๆ ไปต่างประเทศ ... ถือว่าเป็น “ค่าสิทธิ”

5. สิ่งที่ต้องทำ...หากต้องการวางแผนภาษีจากสัญญา
- การยกเว้นภาษี (Tax Exemption)
- การลดภาระภาษี (Tax Reduction)
- การเสียภาษีให้ช้าลง (Tax Delay Payment)

6. 20 Case.. วิเคราะห์ประเด็นสัญญาทางภาษีจากคำพิพากษาฎีกาที่..ประสบความสำเร็จ..
และ..ล้มเหลว..จากคดีตัวอย่าง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

สถานที่

โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba