เจาะประเด็นรายจ่ายบวกกลับ รายจ่ายหักออก และการจัดทำเอกสารเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบได้

รหัสหลักสูตร : 21/17019

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะประเด็นรายจ่ายบวกกลับ รายจ่ายหักออก และการจัดทำเอกสารเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบได้

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นรายจ่ายทางภาษีที่ต้องบวกกลับ

 • รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับไม่ได้
 • รายจ่ายที่ให้ส่วนตัว เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล
 • การตั้งสำรองทางบัญชี (การตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ)
 • การตั้งสำรองเงินปันผล
 • เงินกองทุนเพื่อประโยชน์ของพนักงาน (กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างที่มีบุตรยาก, กองทุนช่วยเหลือพนักงานที่ยากจน ฯลฯ)
 • 10 ประเด็นรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
 • รายจ่ายที่จ่ายแทนบริษัทในเครือ
 • จ่ายค่าทำบุญบริษัทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • รายจ่ายการกุศลที่ไม่ได้จ่ายให้กับมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณะ
 • รายจ่ายค่ารับรองที่ให้เกินสมควรแต่จำเป็นต้องจ่าย
 • ค่ารับรองที่เกินกว่า 2,000 บาท กรณีให้เป็นสิ่งของลงได้หรือไม่
 • จ่ายค่าสินค้าให้บุคคลธรรมดาไม่มีเอกสารการจ่าย
 • จ่ายค่าซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่มากบัญชีลงเป็นรายจ่าย ทางภาษียอมรับหรือไม่
 • รายจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการที่ให้เฉพาะราย
 • เงินเดือนของผู้ถือหุ้นที่จ่ายเกินสมควรสรรพากรเปรียบเทียบจากข้อมูลใดว่าเกินสมควร
 • จ่ายค่าซื้อของขวัญเนื่องจากโอกาสพิเศษให้กับพนักงานหรือลูกค้า ลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • การเลี้ยงรับรองลูกจ้างกรณีทำยอดถึงเป้าถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่
 • ค่าซื้อทรัพย์สินที่เกินสมควร อย่างไรเรียกว่าเกินสมควร ที่ต้องบวกกลับ
 • ภาษีซื้อที่ไม่ขอคืนลงรายจ่ายได้หรือไม่ และภาษีซื้ออย่างไรที่ลงเป็นรายจ่ายได้
 • การลงรายจ่ายผิดรอบบัญชีหมายถึงรายจ่ายอย่างไร หากกรณีที่ไม่ทราบเลยว่าต้องจ่ายแต่มาจ่ายในปีปัจจุบันได้หรือไม่


2. รายจ่ายที่หักออก (ลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น) ทางภาษี

 • รายจ่ายค่าอบรมสัมมนาให้พนักงาน
 • รายจ่ายค่าเสื่อม ค่าสึกหรอที่กรมสรรพากรให้ประโยชน์
 • รายจ่ายวิจัยและพัฒนา
 • จ่ายค่าซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของบริษัท
 • ค่าการศึกษาหรือการกีฬา
 • ค่าซื้อทรัพย์สินเพื่อการลงทุน เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือทำให้ดีขึ้น
 • การจ่ายค่าจ้างให้นักศึกษาฝึกงาน


3. เอกสารที่ต้องจัดทำพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ

 • เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อซื้อสินค้าหรือได้รับบริการจากบุคคลธรรมดา
 • กรณีจ่ายค่าแท็กซี่ ค่าทางด่วน ค่าจ้างคนส่งเอกสาร ต้องใช้เอกสารใดที่สรรพากรยอมรับ
 • เอกสารที่ไม่ระบุชื่อผู้รับเงินต้องทำอย่างไร
 • ค่าน้ำค่าไฟ ที่ไม่ใช่ชื่อของกิจการ
 • เจ้าของกิจการให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าตอบแทน
 • เงินเดือนของเจ้าของกิจการและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • กรณีใช้ทรัพย์สินร่วมกันกับนิติบุคคลอื่น


4. การจัดทำเอกสารที่สรรพากรยอมรับและสามารลงรายจ่ายของกิจการได้ต้องมีข้อความอย่างไรบ้าง

 • ใบกำกับภาษี
 • ใบรับเงิน
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 • ใบสำคัญจ่าย
 • รายงานการเดินทาง ใบเบิกค่าพาหนะ
 • เอกสารการทำลายสินค้าที่สรรพกรยอมรับต้องมีข้อความอย่างไรบ้าง


5. เทคนิคการจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายจ่ายที่ต้องบวกกลับและรายจ่ายที่ต้องหักออก


6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม‹รวม VAT))

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
189 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba