เจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2563 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร : 21/1880

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,494 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะประเด็นร้อนทางภาษี 2563 สำหรับนักบัญชีมืออาชีพ

 • Update มาตรการภาษีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสิ้นปี
 • Update ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นภาษี ในปี 2564
 • Update การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 2563
 • การวางระบบบัญชีให้สอดคล้อง กับ “ระบบ e” ของกรมสรรพากร
 • วางแผนรายจ่าย 1.5, 2, 3 เท่า ให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานถ้าสรรพากรขอตรวจ

หัวข้อสัมมนา

1. รู้ทัน รู้ใช้ กฎหมายใหม่ปี 2563

 • Update มาตรการภาษีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสิ้นปี
 • Update ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่ายทางภาษีของบุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นภาษี ในปี 2564
 • Update การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 2563
 • การวางระบบบัญชีให้สอดคล้อง กับ “ระบบ e” ของกรมสรรพากร
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้ระบบ e-Withholding และ“ระบบ e” อื่นๆ
 • Update ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย e-Service ภาระภาษีจากการค้าขายระหว่างประเทศ
 • การวางแผนใช้รายจ่าย 1.5, 2, 3 เท่า ให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานถ้าสรรพากรขอตรวจ


2. เทคนิคการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • จุดที่ต้องปรับปรุงในการคำนวณกำไรสุทธิและมักเป็นข้อผิดพลาดที่ถูกสรรพากรประเมิน
 • งบการเงินกับ ภ.ง.ด.50 ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันหรือไม่ - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เหลืออยู่จะต้องขอคืนดีหรือไม่
 • วิธีการตรวจสอบ ภ.ง.ด.50 ของเจ้าพนักงานประเมิน - รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีที่ต้องระวังเป็นพิเศษ


3. ความแตกต่างในการบันทึกบัญชีกับการเสียภาษีของสรรพากร

 • กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ประเด็นที่สรรพากรตรวจสอบ
 • รายจ่ายเกี่ยวกับการเช่าซื้อ ผ่อนชำระ ลิสซิ่งทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
 • การ Write off ทรัพย์สินให้สรรพากรยอมรับ - ดอกเบี้ยเงินกู้, ดอกเบี้ยผิดนัด
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์นั่ง - รายจ่ายต้องห้ามที่เกิดขึ้นในกิจการต้องบันทึกบัญชีหรือไม่


4. การตรวจสอบ Cross Check การสอบยัน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

 • ตรวจผู้ซื้อ กระทบถึง ผู้ขาย - ตรวจผู้ขาย กระทบถึง ผู้ซื้อ
 • ตรวจผู้รับเงินได้ กับรายจ่ายของผู้จ่ายเงิน
 • เอกสารด้านใบกำกับภาษี
 • ตรวจ ภ.ง.ด. 53 ของผู้จ่ายเงินได้กระทบ ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50 ของผู้รับเงินได้
 • ตรวจ ภ.พ.30 กระทบยอดกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53
 • เอกสารการจ่าย/รับเงิน
 • การตรวจเอกสารรายรับ-รายจ่ายเพื่อลดปัญหาทางด้านภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด
 • ตรวจหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายว่านำส่งถูกต้องหรือไม่


5. ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามที่นักบัญชีจะพลาดไม่ได้


6. รายจ่ายบวกกลับไม่ตรงกับรายจ่ายในงบการเงิน


7. รายจ่ายที่สรรพากรให้บวกกลับเกินจริงนักบัญชีจะทำอย่างไร


8. ทำไมรายจ่ายที่มีหลักฐาน แต่สรรพากรให้บวกกลับ และทางบัญชีต้องทำอย่างไร


9. รวมประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรใช้ประเมินผู้เสียภาษี


10. เทคนิคแก้ไขปัญหาภาษีซื้อ โดยไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ


11. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่สรรพากรตรวจสอบพบ และถูกประเมินมากที่สุดในทางปฏิบัติ


12. 3 ภาษีที่มีผลกระทบแบบ Domino สิ่งที่นักบัญชีมองข้ามไม่ได้

 

Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม‹รวม VAT))

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba