การบริหารและจัดเก็บเอกสาร

รหัสหลักสูตร : 21/3303

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การบริหารและจัดเก็บเอกสาร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

วิทยากรโดย อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสารภายในองค์กร

2. การประเมินปัญหาต่างๆ ของการบริหารและจัดเก็บเอกสาร

   - ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร

   - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ (สถานที่, อุปกรณ์)

   - ปัญหาด้านระบบ

3. Workshop : การประเมินปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร

4. วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร

   - ประเภทของเอกสารในการทำงาน

   - วงจรการบริหารและจัดเก็บเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

5. องค์ประกอบในการจัดเก็บเอกสาร

   - สถานที่จัดเก็บ

   - ผู้รับผิดชอบในการบริหารงานเอกสาร

   - เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสาร

6. ระบบการจัดเก็บเอกสาร
   - มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร

   - ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา

   - ข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล

7. ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

   - การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารก่อนเก็บ

   - การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารที่ได้ผล

8. วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   - ระบบการจัดเรียงแฟ้มเอกสาร

   - การจัดทำดรรชนีเอกสาร /แฟ้ม (Index)

   - การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลำดับ และวิธีให้สีกำกับแฟ้ม

   - การสลับวันทำงาน หากลูกจ้างยินยอม นายจ้างสามารถทำได้หรือไม่?

   - การจัดเก็บเอกสารตามเรื่องและวิธีให้สีกำกับกลุ่มเรื่อง

   - การจัดระบบการยืมเอกสาร

   - การจัดทำคู่มือการจัดเก็บเอกสาร

9. การโอนเอกสารและการทำลายเอกสาร
   - ความสำคัญของอายุเอกสารและการกำหนดระยะเวลาในการเก็บ

10. “ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาการจัดการเอกสารแบบผสมผสาน (เอกสารทั่วไปกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11. ตัวอย่าง: คู่มือเกี่ยวกับเอกสารประเภทต่างๆ
12. วิเคราะห์กรณีศึกษา:ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดเก็บเอกสาร

 

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 0:0 0.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สถานที่

โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์ :
02-2900125
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba