ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1282

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด

 • Update!!! รายการลดหย่อนภาษีของพนักงาน ปี 2563
 • ปัญหาการคำนวณภาษีจากเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
 • เลิกจ้างพนักงาน, ลดค่าจ้าง, หยุดงานชั่วคราว ต้องคำนวณภาษีอย่างไร
 • เงินชดเชยจากการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน หรือมากกว่ามีภาระภาษีต่างกันหรือไม่อย่างไร 

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีต้องรู้
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • กฎหมายใหม่ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
2. เมื่อยื่นแล้วสามารถแก้ไขได้หรือไม่
 • ล.ย.01
 • กรณีพนักงานแจ้ง ล.ย.01 ผิด ใครต้องรับผิดชอบ
3. เกณฑ์การตรวจสอบของสรรพากรเกี่ยวกับประเภทรายได้ของพนักงานลูกจ้าง

4. ประเด็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องรู้เพราะมักถูกสรรพากรตรวจสอบ

5. เขียนสวัสดิการอย่างไรให้บริษัทลงรายจ่ายได้และไม่เป็นรายได้พนักงาน

6. สวัสดิการที่ให้พนักงานจะเลือกให้แค่บางปีได้หรือไม่

7. 20 Case Studies ทางภาษีที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการที่มีปัญหา

 • ค่าคอมมิชชั่นมีหลักเกณฑ์การจ่ายอย่างไร
 • ค่าครองชีพมีเงื่อนไขการจ่ายอยู่ที่เหตุผลใด
 • ค่าเที่ยวคนขับรถต้องจ่ายทุกครั้งหรือไม่
 • เบี้ยขยัน มีการประเมินก่อนจ่ายหรือไม่
 • เบี้ยเลี้ยงจ่ายให้กับพนักงานฝ่ายไหน อัตราเท่าใด
 • ค่าน้ำมันรถส่วนตัวของพนักงาน มีการอนุมัติและผ่านการตรวจสภาพหรือไม่จ่ายตามจริงหรือเหมาจ่ายรายเดือน
 • ค่าโทรศัพท์มีการแสดงหมายเลขปลายทางหรือไม่
 • โบนัสเป็นลักษณะผันแปรหรือคงที่และจ่ายจากยอดขายหรือผลกำไร
 • ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่
 • การประกันภัยกลุ่มพนักงาน ระบุผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์
 • ทุนการศึกษาของพนักงานต้องไปเรียนในด้านใด
 • ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานมีการกำหนดระดับการศึกษาหรือไม่
 • ช่วยเหลืองานสมรส ต้องมีทะเบียนสมรสหรือไม่
 • ช่วยเหลืองานศพ ต้องจัดทำพวงหรีดและวางไว้ณ จุดใด
 • ออกภาษีให้พนักงานกำหนดในระเบียบหรือหนังสือสัญญา
 • การเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มต่างจากการให้น้ำดื่มอย่างไร
 • การใช้รถประจำตำแหน่งของผู้บริหารหลังเลิกงานแล้วจอดที่ใด
 • เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารอยู่ในโครงสร้างเงินเดือนหรือไม่
 • รถรับ-ส่งพนักงานต่างจากรถรับ-ส่งนักเรียนอย่างไร
8. การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระมัดระวัง
 • เริ่มทำงานปีแรก
 • ปรับเงินเดือนระหว่างปี
 • เกษียณอายุ
 • ลาออกจากงาน
 • เลิกจ้าง
 • ลาออกจากกองทุน
9. กรณีจ้าง Out source ต้องคำนวณหักภาษีณ ที่จ่ายอย่างไร

10.เมื่อมีการทุจริตจะบังคับให้ชดใช้จากเงินเดือนได้หรือไม่ ในทางภาษีจะคำนวณอย่างไร

11.ตรวจสอบข้อบังคับการทำงาน และระเบียบสวัสดิการพนักงาน

12.ประเด็นสวัสดิการที่มีปัญหากับประกันสังคม

13.การลงรายจ่ายค่าอบรม 200% ต้องทำอย่างไร

 • Public Training
 • In-house Training

14.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

Promotion พิเศษ!!! เข้าอบรมเดือนธันวาคม 2563

1. รับฟรีทันที!! DHARMNITI Planner 2021
2. พิเศษ!!! จองอบรมหลักสูตรเดือน ม.ค-ก.พ 64 หน้างานสัมมนาภายใน 31 ธ.ค 63
รับฟรี!! Tax Diary 2021 + ปฏิทินภาษีตั้งโต๊ะ 2021 และรับส่วนลดค่าอบรม 500 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลด ของเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
(สำหรับหลักสูตร 3,900 บาทขึ้นไป (ยังไม่รวม VAT))

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba