การจัดทำ Mutual Agreement Procedure เพื่อลดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน : (MAP) (หลักสูตรใหม่ 2563)

รหัสหลักสูตร : 21/8336

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการจัดทำ Mutual Agreement Procedure เพื่อลดการเก็บภาษีซ้ำซ้อน : (MAP)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี นับชม.อื่นๆได้
ผู้สอบบัญชี นับชม.อื่นๆได้

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Mutual Agreement Procedure (MAP) คืออะไร ใครคือผู้ที่สามารถจัดทำได้

2. MAP (Mutual Agreement Procedure) มีประโยชน์อย่างไร ภายใต้ DTA (Double Taxation Agreement)

3. ลดปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้อนด้วย MAP มีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร

4. การจัดทำ MAP จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์อนุสัญญาภาษีซ้อน หรือกฎหมายภายในหรือไม่อย่างไร

5. การจัดทำ MAP ต้องทำอย่างไรเนื้อหาและรูปแบบในคำขอจัดทำ MAP

6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำ MAP

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเขียน MAP

8. เงินได้ที่มักจะมีการทำ MAP

9. การบังคับใช้ข้อตกลงจาก MAP

10. ผลจากการเจรจาตาม MAP จะมีผลต่อผู้เสียภาษีอย่างไร

11. ขั้นตอน ขบวนการ การติดตามเรื่อง คำตอบ ที่ผู้เสียภาษีควรทราบ

12. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba